fredag 10 maj 2019

Hälften av bensinstationerna i Reykjavík ska bort till 2025

Inom loppet av sex år ska hälften av dagens bensinstationer i Reykjavík vara borta. Kommunens mål är att i första hand få bort de stationer som ligger i tät bebyggelse på tomter som enkelt kan användas till annat. Flera av de stora bensinstationerna har redan påbörjat omfattande förändringar där de lägger större fokus på detaljhandel än drivmedel.

Efter att länge ha legat efter i utvecklingen har elbilarna de två senaste åren blivit betydligt vanligare på de isländska vägarna. Det är inte så länge sedan som det blev möjligt att köra ringvägen runt Island med elbil. Nätet av laddstationer byggs nu ut snabbt.

I mars i år drevs fortfarande åtta av tio nya bilar med bensin eller diesel. Och var sjunde var en eldriven bil eller en elhybrid.

Alla prognoser pekar på att försäljningen av elbilar kommer att fortsätta öka snabbt. De stora bensinstationerna har redan börjat förbereda sig för en förändring. N1 köpte nyligen Festi och är nu ett av landets största detaljhandelsbolag. På bensinstationerna läggs allt större vikt vid försäljning av annat än drivmedel.

En annan bensinjätte, Olís, gick förra året ihop med detaljhandelsjätten Hagar. De senaste åren har Olís storsatsat på snabbmat på bensinstationerna.

Regeringen har sedan tidigare i ett klimatpolitiskt program aviserat att nyregistrering av fordon som drivs med fossila bränslen ska förbjudas 2030. Samma år väntas bilparken på Island enligt Orkuveita Reykjavíkur till hälften bestå av eldrivna fordon.

I Reykjavík har kommunen haft målet att halvera antalet bensinstationer till 2030. Men nu står det klart att planen är att utvecklingen ska gå ännu snabbare. Borgmästaren Dagur B. Eggertsson presenterade i går ett förslag om att hälften av stationerna ska vara borta redan 2025. Förslaget fick i går klartecken i kommunstyrelsen.

Förslaget går alltså ut på att inom loppet av sex år få bort många av dagens bensinstationer. Kommunen kommer att prioritera en nedläggning av de stationer som ligger i tät bebyggelse samt bostadsområden och där marken enkelt kan användas till annat. I de fall där tomterna inte är lämpliga för bostäder kan de nyttjas till annan handel.

Kommunen ska nu utse en förhandlingsnämnd. Den får i uppdrag att förhandla med tomtägare och bensinbolag. Samtidigt ska det inledas förhandlingar om att minska oljeanläggningen på Örfiriseys verksamhet med hälften till 2025.

I förlängningen ska bantningen av antalet bensinstationer också bidra till fler lugna gator, bättre livskvalitet, förtätning av bostadsområden och förbättrad miljö.

När det gäller tomter där kontrakten är på väg att upphöra kommer bensinbolagen att få två år på sig att antingen lämna platsen helt och hållet eller börja använda marken till annat. De bolag som går med på att avveckla bensinstationer kommer att få rabatter på arrendeavgifterna de två sista åren.

Dagur B. Eggertsson skriver på Facebook att det är viktigt att få med bensinbolagen på en samhällsutveckling i en "grön riktning". Han anser att det ofta rör sig om "fantastiska tomter" som enkelt kan användas till annat som gynnar närboende.

Reykjavík har i dag ovanligt många bensinstationer sett till befolkningen. Det går en bensinmack på 2 700 kommuninvånare - vilket är klart fler än i många jämförbara städer.