måndag 27 maj 2019

Maratondebatt om energipolitik fortsätter i alltinget i dag

I nästan 100 timmar har debatten i alltinget om EU:s tredje energipolitiska paket pågått. När debatten fortsätter i eftermiddag står samma fråga på dagordningen. Och det är återigen bara centerpartister som står på talarlistan. Än så länge har inte talmannen Steingrímur J. Sigfússon signalerat att han tänker stoppa de ledamöter som förhindrar debatt och beslut i alla andra frågor.

Klockan 10.24 i lördags satte vice talmannen Guðjón S. Brjánsson tillfällig punkt för debatten om införandet av EU:s tredje energipolitiska paket. Den började 15.30 på fredagen - och höll alltså på i ett sträck i nästan 19 timmar. Bara under denna tid hölls 53 anföranden. Det gjordes dessutom 311 repliker.

Under de första fyra timmarna var utrikesminister Guðlaugur Þór Þórðarson på plats för att svara på frågor. Därefter var det nästan uteslutande centerpartister som talade och replikerade på varandra.

Debatten om förslaget har nu pågått i nästan 100 timmar. Och det är Centerpartiets ledamöter som har stått i talarstolen under 80 timmar.

Inget tyder på att centerpartisterna tänker ge upp. När dagens session i alltinget börjar klockan 15 är  det energipolitiska paketet den första punkten på dagordningen efter en frågestund. På talarlistan finns fem centerpartister: Karl Gauti Hjaltason som håller sitt tjugofemte anförande, Þorsteinn Sæmundsson som håller sitt trettioandra, Jón Þór Þorvaldsson som håller sitt trettioförsta, Birgir Þórarinsson som håller sitt tjugonionde och Bergþór Ólason som håller sitt tjugotredje.

I den andra debattrundan är talartiden obegränsad. Talmannen Steingrímur J. Sigfússon har rätt att begränsa tiden eller helt enkelt stoppa debatten om han anser att den har fått orimliga dimensioner. Det är dock en möjlighet som ytterst sällan utnyttjas.

Lika sällsynt är det att minst nio ledamöter går ihop om att hålla en votering om en debatt ska stoppas eller om talartiden ska begränsas. Om ett sådant förslag får majoritet införs alltså begränsningar. Senast den möjligheten användes var under debatten om Islands inträde i Nato 1949.

Steingrímur J. Sigfússon har hittills inte signalerat att han skulle överväga några begränsningar. När han 9.04 i fredags morse satte punkt för en debatt som då pågått sjutton timmar i sträck vände han sig direkt till centerpartisterna. Han konstaterade att ingen annan fråga diskuterats på en hel vecka. Samtidigt stod arton förslag på kö:
"Friheten är viktig precis som alltingsledamöternas rättigheter men ens frihet får inte vara på bekostnad av andras frihet."
Steingrímur J. Sigfússon sade också att de senaste dagarnas maratondebatter var en stor belastning för alltingets personal. Han fick indirekt svar från Bergþór Ólason som under natten mot lördagen uppmanade talmännen att ta mer hänsyn till personalen och hålla debatterna under dagtid.

Centerpartiets ledare Sigmundur Davíð Gunnlaugsson anklagade Steingrímur J. Sigfússon för att försöka trötta ut centerpartisterna och för att försöka gömma undan en viktig debatt genom att till stor del låta den äga rum på sena kvällar, nätter och tidiga morgnar. Även han uppmanade talmannen att tänka på alltingets personal.

Kolbeinn Óttarsson Proppé, alltingsledamot för Gröna vänstern, var en av dem som öppet kritiserade centerpartisterna under den senaste maratondebatten. Han hävdade att de bidrog till att skänka ett löjets skimmer över alltinget och till att minska förtroendet för politiken. Inte minst vände han sig till Bergþór Ólason:
"Denna absurditetens teater har här nått nya höjder. Jag anser att Centerpartiets högt ärade ledamöter, som har hållit fast alltinget i denna debatt in på nätterna och dag efter dag, borde skämmas för att nu dra in alltingets personal, som har fått finna sig i att följa deras egna nycker, i denna debatt."
Kolbeinn Óttarsson Proppé vände sig även till Sigmundur Davíð Gunnlaugsson. Han sade att Centerpartiet när som helst kunde stoppa debatten och låta personalen gå hem. Han anklagade även centerpartisterna för att ägna sig åt "sandlådelekar".

Ett annat förslag kom från Piratpartiets Helgi Hrafn Gunnarsson. Han föreslog att debatten skulle skjutas upp till hösten. Ett skäl till att han ansåg det vara en lämplig lösning var att det "skulle ta många månader att korrigera de dumheter som har förts fram i denna debatt". Han har tidigare kritiserat Centerpartiet för att använda sig av direkt felaktiga påståenden i debatten.

Att varken Steingrímur J. Sigfússon eller andra alltingsledamöter ingriper beror sannolikt på tradition. Bestämmelserna som ger möjlighet att stoppa debatter används ytterst sällan. Det är heller inte helt osannolikt att många av de politiker som nu helst skulle se att centerpartisterna övergav talarstolen själva vill ha kvar möjligheten att blockera beslut genom maratondebatter.

Så sent som 2013 blockerade Självständighetspartiet förslaget till ny grundlag genom att inte släppa fram andra frågor. En som då var kritisk var Jóhanna Sigurðardóttir, socialdemokrat och statsminister. Mindre kritisk till förhalningstaktik var hon i rollen som ledare för Folkrörelsen då hon i maj 1988 höll ett drygt tio timmar långt anförande där hon kritiserade den dåvarande regeringens bostadspolitik.

Utöver Centerpartiet motsätter sig även Folkets parti införandet av EU:s tredje energipolitiska paket. Folkets parti deltar dock inte i den debatt som kommit att bli något av en monolog mellan centerpartister.

Inför valet 2017 var det Folkets parti som tillsammans med Centerpartiet ifrågasatte EES-avtalet. Genom motståndet mot energipolitiken har Centerpartiet utmärkt sig som det i särklass mest EES-kritiska partiet i alltinget. Folkets parti tycks ha gått i motsatt riktning. Ledaren Inga Sæland kallade i går i Vísir EES-avtalet för "ett fantastiskt avtal som har fått oss där vi är ekonomiskt".

Här kan du läsa mer om debatten om EU:s tredje energipolitiska paket.