tisdag 7 maj 2019

Misstänkt rysk spionval får ingen fristad på Island

En norsk expert vill att den misstänkta spionvalen Hvaldimir får en fristad på Island. Men svaret på en sådan fråga blir sannolikt nej. Projektet med två vitvalar som ska transporteras från en kinesisk djurpark till Heimaey är för omfattande för att de inblandade ska kunna ta emot ytterligare ett djur. Dessutom skulle Hvaldimir utgöra en smittorisk.

I slutet på april dök en vitval upp utanför den nordnorska kusten. Valen hade en sele om kroppen - något som tyder på att den tränats av människor. Snart började den följa fiskebåtar. Den visade sig dessutom kunna apportera föremål.

Varifrån valen kommer är inte känt. Men somliga tror att det kan röra sig om en vitval som tränats av ryska stridskrafter. Det finns dock inga bevis för att vitvalen skulle ha dresserats till att kunna användas för spionage eller olika typer av dåd.

Men teorin har fått fäste. När NRK lät publiken rösta fram ett namn på vitvalen slutade det med seger för Hvaldimir - ett namn som både berättar vilken typ av djur det rör sig om och vilken rysk president som skulle ha kunnat varit inblandad i ett projekt med spionvalar.

Jørgen Ree Wiig, inspektör vid Fiskeridirektoratet, säger till NRK att det är troligt att vitvalen på sikt kan komma att bli aggressiv och därmed utgöra en risk för båtar. En tänkbar lösning är att transportera Hvaldimir till det reservat som snart öppnas på Heimaey:
"Men dette er jo noe som koster mye penger, og vi har så langt ikke diskutert hvordan en slik flytteoperasjon kan gjennomføres. Spørsmålet er jo og om det er riktig å bruke så mye penger på å redde ett individ."
Kathrine Ryeng, veterinär vid Havforskningsinstituttet, tror inte att vitvalen kan återgå till ett liv i det fria. Dess beteende är en tydlig indikation på att den växt upp bland människor:
"Å bringe den tilbake dit den kom fra vil kanskje være det aller beste. Denne hvalens flokk er båter og mennesker. Å rehabilitere den til et liv i det fri tror jeg derfor vil være svært vanskelig."
De två första valarna som kommer till reservatet på Heimaey blir Little White och Little Grey, två vitvalar som tidigare hölls på en djurpark i Shanghai. Tanken var att de skulle ha flugits till Island från Kina i mitten på april. Men transporten sköts på framtiden eftersom Landeyjahöfn inte öppnat.

Nu är planen i stället att Little Grey och Little White ska flygas till Island i slutet på juni eller början på juli. Då är Landeyjahöfn öppen - och därmed slipper de två vitvalarna den betydligt längre seglingen över till Heimaey från Þorlákshöfn på det isländska fastlandet.

Reservatet med den tillhörande utställningen drivs av Sea Life Trust. Flytten av Little Grey och Little White måste genomföras med noggrann planering och stor försiktighet för att inte äventyra vitvalarnas hälsa. Sea Life Trust skriver till Vísir att det därför är osannolikt att Hvaldimir skulle tas emot på reservatet:
"Detta är första gången som något liknande har försökts och mot bakgrund av det fokuserar vi starkt på deras välfärd och att introducera dem till deras nya naturliga hemtrakter. Att utöka med fler valar i detta känsliga skede skulle kunna sätta deras välfärd i fara."
Även Þekkingarsetur Vestmannaeyja är inblandat i projektet. Vd:n Páll Marvin Jónsson säger i Morgunblaðið att det i nuläget inte är troligt att det skulle ges klartecken till några ytterligare valar innan Little Grey och Little White har acklimatiserat sig:
"I själva verket är grejen med att få hit dem från Shanghai så stor och viktig att den fungerar att inget annat görs innan det är över. Så jag tror att det är helt uteslutet."
Här kan du läsa mer om de två vitvalar som ska flygas från Kina till Island.