onsdag 22 maj 2019

Skolan på Grímsey stängs - bara en elev kvar på ön

Till hösten ringer det inte in i skolan på Grímsey. Nu har öns grundskola bara tre elever. Och när en barnfamilj flyttar till fastlandet blir det bara en niondeklassare kvar i hela skolan. Den eleven får i stället börja i en annan skola i Akureyri. Men det är inte bara grundskolan som försvinner. Även förskolan är i farozonen eftersom bara ett barn finns kvar.

Vid årsskiftet bodde 61 personer på Grímsey. Det var det lägsta antalet sedan statistik över antalet öbor började föras 1961. Sedan 1992 - då rekordnoteringen 122 invånare gjordes - har befolkningen alltså halverats.

De senaste åren har en rad arbetstillfällen försvunnit från Grímsey. Den viktigaste näringen är fisket. Företagen på ön har dock förlorat stora delar av kvoterna. Därför har förutsättningarna för att kunna livnära sig på fisket försämrats avsevärt. Turismen till Grímsey växer - men den är alltjämt koncentrerad till sommaren.

Det dalande antalet invånare har också gjort tydliga avtryck i öns grundskola. År 2001 hade skolan fjorton elever. Nu har antalet sjunkit till tre. Och till hösten blir det bara en enda elev kvar.

En barnfamilj har bestämt sig för att flytta från ön. Kvar blir alltså bara en enda elev. Det rör sig om en elev som ska börja nian. Sedan tidigare finns det ett regelverk som säger att skolan på Grímsey inte erbjuder undervisning för nionde- och tiondeklassare.

Reglerna är ett resultat av tidigare dialog med föräldrar. Elever från Grímsey får bidrag för inackordering, hemresor och underhåll för att i stället gå i en skola i Akureyri, den kommun som ön tillhör.

Kommunens utbildningsråd har nu i ett beslut bestämt att skolan på Grímsey hålls stängd nästa läsår. Beslutet kommer att omprövas inför hösten 2020. Om det finns tillräckligt många elever ska skolan öppnas på nytt. Annars fortsätter den att hållas stängd.

Men det är inte bara grundskolans framtid som är i farozonen. Även förskolan kommer troligtvis att försvinna från ön. I dag är det två barn som går i förskolan. Ett av dem kommer från den familj som flyttar till hösten. Därför blir det bara ett barn kvar efter sommaren. Och det är inte troligt att förskolan kommer att hållas öppen för ett enda barn.

Karen Nótt Halldórsdóttir, rektor för skolan på Grímsey, säger till Vikudagur att hon hoppas att det bara rör sig om en tillfällig stängning. Om elevunderlaget växer ska också skolan öppna igen:
"Förhoppningsvis blir inte det här tills vidare. Lokalerna finns och allt undervisningsmaterial för att ta upp tråden. Vi Grímseybor hoppas på det bästa och att skolgången ska börja på nytt."
Här kan du läsa mer om Grímsey.