onsdag 19 juni 2019

Dagens citat

"Valdeltagandet var enormt. Mycket högre än vad som kunde betraktas som normalt i några fria val. Det röstades ju i flera dagar. Det gick att rösta hemma hos sig och det gicks in till sjukhus. Det här tydliga ställningstagandet skulle visas upp och det visade sig så sannerligen. Det var verkligen på gränsen till att vi skulle kunna kalla detta demokratiska val för allt gjordes för att resultatet skulle bli vad det blev. Men jag tror att det återspeglade folkets tydliga intresse av att detta skulle ske."

Guðmundur Hálfdánarson, professor i historia vid Háskóli Íslands, i RÚV om den folkomröstning som lade grunden för Islands självständighet från Danmark 1944.