fredag 7 juni 2019

Dagens citat

"Det är fortfarande en ansenlig utmaning för oss att nå ut till turister. I synnerhet utländska turister."

Ingvar Kristinsson, avdelningschef vid Veðurstofa Íslands, i Morgunblaðið om myndigheternas system för att varna boende och resande i området för naturfaror.