onsdag 12 juni 2019

Får övervintrar på Hornstrandir flera mil från bebyggelse

Ett får har överlevt hela vintern på Hornstrandir. De upptäcktes vid ödegården Bolungavík av personer som flög över området. Varifrån fåret kommer är okänt - men det står klart att det är över fyra mil fågelvägen till närmaste gård. Sällan har får övervintrat så långt bort från bebyggelse, rapporterar Morgunblaðið.

Hornstrandir i Västfjordarna övergavs till stora delar under 1950-talet. Några enstaka bofasta blev kvar till 1960-talet. Därefter var det bara fyrvaktaren vid Hornbjarg som utgjorde den enda invånaren i hela regionen. När bemanningen slopades 1995 sattes det definitivt punkt för boendet i en landsdel som varit befolkad sedan vikingatiden.

De långa vintrarna och de korta och svala somrarna gjorde Hornstrandir till en särskilt krävande plats. Inte heller fanns det några vägar mellan gårdarna eller övriga Island. Transporter fick göras med båt, till fots eller med hjälp av hästar.

Ett får - sannolikt en tacka och ett dött lamm - har dock lyckats trotsa vintern på Hornstrandir. Det levande fåret och det döda lammet upptäcktes i veckan när personer flög över området. De fanns vid ödegården Bolungavík.

I september samlas alla får in efter sommarens grönbete. Det är inte ovanligt att några får inte hittas förrän sommaren därpå. Då handlar det om får som har rört sig långt bort från de ursprungliga betesmarkerna och hamnat i obygd där ingen letar. Om vintrarna inte blir allt för stränga brukar de i regel klara sig ganska bra.

Men nyheten om ett levande får kom som en total överraskning för Guðlaugur Agnar Ágústsson, bonde på Steinstún i Norðurfjörður. Han säger i Morgunblaðið att han har svårt att tro att det är något av hans får som nu finns på Hornstrandir - en sträcka på minst fyra mil fågelvägen:
"Vi har försökt undersöka detta på kartan och på Strandirsidan är närmaste gården med får här på Steinstún i Norðurfjörður. På andra sidan Ísafjarðardjúp är närmaste gården sannolikt Skjaldfönn. I bägge fallen är sträckorna helt absurda. Det vore helt osannolikt om det här fåret hade gått härifrån Árneshreppur."
Guðlaugur Agnar Ágústsson säger i Morgunblaðið att det inte är ovanligt att får hamnar långt bort från gården under sommarbetet. Men inga av hans får har tidigare vandrat så långt norrut att de hamnat långt upp på Hornstrandir. Just den här vintern har dock förutsättningarna för att överleva varit bättre än normalt:
"Den här vintern var ganska snöfattig på låglandet. Ett får som kommer ned till havs om den var uppe på fjället när hösten kom kan absolut ha klarat det och haft det ganska bra vid havet. Om får som inte hittas på fjället kommer ned till havet så hittar vi dem en dag i utmärkt skick."
Det blir nu upp till Matvælastofnun att försöka fånga in fåret och undersöka varifrån det kommer.

Här kan du läsa mer om får som överlever under extrema omständigheter.