lördag 29 juni 2019

Första trädet i Västfjordarna är över 20 meter högt

Foto: Björn Traustason/Skógræktin
En sitkagran i Barmahlíð har nu nått höjden 20,06 meter. Det är första gången som ett träd som växer i Västfjordarna har passerat 20 meter. Just denna sitkagran har varit det högsta trädet i regionen åtminstone sedan år 2000. Men i Haukadalur i Dýrafjörður finns en jättepoppel som är på väg att växa ikapp och förbi sitkagranen.

Länge framstod det som en utopi att träd på Island skulle kunna bli så höga som 20 meter. Men i takt med att klimatet blir varmare förändras också förutsättningarna för växtligheten. Träden blir inte bara allt högre utan de växer dessutom på allt högre höjder.

Utanför Kirkjubæjarklaustur på södra Island finns en sitkagran som i somras uppmättes till 28,4 meter. Det trädet växer med omkring en halvmeter om året och  tros bli det första i landet att nå 30 meter.

Ett av de träd som Skógræktin har mätt sedan år 2000 är en sitkagran i Barmahlíð utanför Reykhólar i Västfjordarna. Då var den 14,2 meter hög. Nu har den vuxit till 20,06 meter. Det är första gången som ett träd i regionen når 20 meters höjd.

Det är dock sannolikt att sitkagranen inte kommer att behålla positionen särskilt länge. I Haukadalur utanför Þingeyri i Dýrafjörður finns en jättepoppel som håller på att växa ikapp den. Det trädet var bara 11,45 meter år 2000. Den har nu nått höjden 19,44 meter.

Sitkagranen är dessutom betydligt äldre. Det trädet ska ha planterats 1948. Jättepoppeln planterades så sent som 1974.

Här kan du läsa mer om Västfjordarnas högsta träd.