torsdag 6 juni 2019

Ísafjarðarbær säger nej till fler vänorter

Ísafjarðarbær har nog av utländska vänner. Och det finns varken tid eller ekonomiska resurser för att skaffa sig fler vänorter Därför tackar kommunen nej till en förfrågan från den polska kommunen Ustrzyki Dolne. Kommunchefen Bartosz Romowicz vände sig nyligen till Ísafjarðarbær med en förhoppning om ett utbyte mellan kommunerna.

I dag har Ísafjarðarbær i Västfjordarna fem vänorter: Linköping i Sverige, Joensuu i Finland, Runavík på Färöarna, Tønsberg i Norge och Kaufering i Tyskland. Och fler kommer det - åtminstone i dagsläget - inte att bli.

Nyligen vände sig Bartosz Romowicz, kommunchef i polska Ustrzyki Dolne, till Ísafjarðarbær. I ett brev skrev han att han hoppades på att inleda ett samarbete med den isländska kommunen. Han presenterade också Ustrzyki Dolne.

Men kommunchefens förfrågan fick inte det svar som han önskade. När brevet behandlades i kommunstyrelsen blev resultatet av diskussionen ett nej till Ustrzyki Dolne. Ísafjarðarbær hade enligt beslutet helt enkelt inte resurser till att inleda ett samarbete med ytterligare en vänort:
"Kommunstyrelsen tackar för ett trevligt erbjudande. Ísafjarðarbær är en liten kommun som redan nu har ett omfattande internationellt samarbete och har tyvärr inte kapital eller arbetskraft för att sköta fler vänortskontakter. Kommunstyrelsen avböjer därför så länge förfrågan om ett vänortssamarbete med kommunen Ustrzyki Dolne."
Ísafjarðarbær hade vid årsskiftet 3 800 invånare. I kommunen finns tätorterna Ísafjörður, Hnífsdalur, Bolungarvík, Suðureyri, Flateyri och Þingeyri.