fredag 7 juni 2019

Islands fjärde största kommun byter namn

Namnet Akureyrarkaupstaður kan snart vara historia. Ett enigt kommunfullmäktige har tagit ställning för ett byte till Akureyrarbær. I ryggen har politikerna en undersökning som säger att tre av fyra kommuninvånare är för ett namnbyte. För att bytet ska genomföras krävs klartecken från ortnamnsnämnden samt kommunikations- och kommundepartementet.

Islands fjärde största kommun heter på pappret Akureyrarkaupstaður. Namnet går tillbaka till 1786 då Akureyri fick rättigheter som köpstad. I praktiken gav det Akureyri status som av Danmark sanktionerad handelsplats.

Kommunen heter officiellt Akureyrarkaupstaður. Det är dock ett namn som ganska sällan används i praktiken. I regel talas det bara om kommunen som Akureyri eller Akureyrarbær.

Vid årsskiftet var Akureyri Islands fjärde största kommun med 18 925 invånare. Avståndet ned till femman Reykjanesbær var bara fem invånare. Det gjorde Akureyri till den största kommunen utanför huvudstadsregionen. Större var Reykjavík med 128 793 invånare, Kópavogur med 36 975 invånare och Hafnarfjörður med 29 799 invånare.

Nu ser det ut att snart vara dags att även formellt skrota namnet Akureyrarkaupstaður. Frågan kom upp i kommunfullmäktige tidigare i år. I stället för att ta ett beslut fick Háskólinn á Akureyri uppdraget att undersöka invånarnas attityd till ett namnbyte till Akureyrarbær.

Att inte ta ett beslut direkt var en fråga som delade majoriteten i fullmäktige. Kommunlistan, Socialdemokraterna och Framstegspartiet har sex av elva mandat. Oppositionen - som består av Centerpartiet, Självständighetspartiet och Gröna vänstern - har fem mandat.

Framstegspartisten Ingibjörg Ólöf Isaksen valde först att inte rösta på majoritetens linje om att avgöra namnfrågan direkt. Eftersom hon lade ned sin röst slutade voteringen med fem ja-röster mot fem nej-röster.

Gröna vänsterns Sóley Björk Stefánsdóttir föreslog då att Háskólinn á Akureyri skulle utföra en opinionsmätning i frågan. Hela oppositionen och Ingibjörg Ólöf Isaksen röstade på förslaget som klubbades med sex röster mot fem.

En klar majoritet av invånarna sade i undersökningen ja till ett byte. Hela 77 procent föredrog Akureyrarbær medan 23 procent ville behålla Akureyrarkaupstaður.

Ett enigt kommunfullmäktige gav därefter klartecken till namnbytet. För att ändringen ska gå igenom krävs ett positivt utlåtande från den isländska ortnamnsnämnden och ett godkännande från kommunikations- och kommundepartementet.

Det är svårt att se att nämnden skulle kunna ha några tungt vägande invändningar mot namnbytet. Inofficiellt har kommunen i många sammanhang länge benämnts just Akureyrarbær. Och bær, som betyder 'by; tätort; mindre stad; centrum', är ett vanligt efterled i isländska kommunnamn - inte minst när det gäller just kommuner där det finns en större stad.