söndag 16 juni 2019

Myndighet: Plan för Jökulsárlón måste ta hänsyn till sälar

Sälar syns ofta till i Jökulsárlón. Och i närheten av glaciärlagunen finns yngelplatser. Därför anser Umhverfisstofnun att framtidsplanerna för Jökulsárlón måste ta hänsyn till sälkolonierna i området. Både knubbsälen och gråsälen klassas i dag som hotade arter. Myndigheten vill därför att utbyggnaden stör sälarna så lite som möjligt.

Efter många års strider om ägandet av Fell - den fastighet som bland annat innefattar glaciärlagunen Jökulsárlóns östra strand - valde staten för två år sedan att utnyttja förköpsrätten till marken. Sedan dess har den östra sidan införlivats i nationalparken Vatnajökull.

En detaljplan för området klubbades av kommunen Hornafjörður innan staten gick in och köpte marken. Den utbyggnad som det gavs klartecken till i planen blev dock inte av på grund av en tvist mellan markägare och arrendatorer. Tvisten innebar att antalet besökare växte mycket snabbare än utbudet av service samt antalet toaletter och parkeringsplatser.

Att Fell nu ägs av staten och att marken ingår i nationalparken Vatnajökull är skälet till att Hornafjörður i samråd med nationalparken håller på att ta fram en ny detaljplan. Eftersom Jökulsárlón är en av Islands populäraste turistattraktioner väntas planen göra det möjligt för ytterligare utbyggnad på den östra stranden.

Sälar är vanliga besökare i glaciärlagunen. Det är något som Umhverfisstofnun anser att detaljplanen måste ta hänsyn till. Myndigheten skriver i ett remissvar att det är viktigt att de förändringar som görs har så liten inverkan på sälarnas miljö som möjligt.

Både knubbsälen och gråsälen är klassade som hotade. Samtidigt finns yngelplatser för sälar mellan Fjallsárós och Breiðárós. Och det är dessa sälar som alltså håller till i och nära Jökulsárlón.

Eftersom det rör sig om hotade arter är det enligt Umhverfisstofnun av stor betydelse att minimera sådant som kan ha negativ inverkan på sälarna.

Här kan du läsa mer om Jökulsárlón.