tisdag 25 juni 2019

Ökat stöd på Island för nästa steg i EU:s energipolitik

Motståndet mot EU:s tredje energipolitiska program minskar. I stället är det allt fler som säger att Island bör införliva det nya regelverket. Alltjämt är dock nej-sidan starkare än ja-sidan. Och det är i synnerhet islänningar som motsätter sig EU-medlemskap som också är emot det energipolitiska programmet. Det visar en mätning utförd av MMR.

Centerpartiet blockerade alla andra debatter och beslut i alltinget genom att aldrig sluta debattera införandet av EU:s tredje energipolitiska program på Island. Förhalningstaktiken var ganska framgångsrik. Det blev inget beslut i frågan före sommaruppehållet. I stället ska alltinget rösta i frågan i september.

Förhalningstaktiken har inte haft någon synbar inverkan på Centerpartiets opinionssiffror. Inte heller ser den ut att ha påverkat den allmänna opinionen på det eftersträvade sättet. Nu ökar nämligen stödet för att införa det nya regelverket.

Nu är det 34 procent som säger ja till nästa steg i EU:s energipolitik. Det är en ökning med 4 procentenheter inom loppet av en månad.

Nej-sidan är dock fortfarande starkare. Det är nu 46 procent som motsätter sig förslaget. Det är en minskning med 4 procentenheter.

Andelen osäkra är 20 procent, en uppgång med 1 procentenhet.

Motståndet är starkare bland islänningar i åldern 50 till 67 år samt personer bosatta på landsbygden. Invånare i huvudstadsregionen säger oftare ja till förslaget.

Även bland Centerpartiets egna väljare minskar motståndet. Men det är alltjämt kompakt. Hela 90 procent av sympatisörerna säger nej. Bara 1 procent säger ja. Även bland anhängare till Självständighetspartiet och Framstegspartiet - två regeringspartier som står bakom införandet - är nej-sidan starkare.

Bland islänningar som tänker rösta på Socialdemokraterna, Renässans, Piratpartiet och Gröna vänstern är ja-sidan starkare. Hos Renässans sympatisörer är stödet för förslaget 74 procent. Hos Socialdemokraterna är det 73 procent. Inom Socialdemokraterna finns dessutom den svagaste nej-sidan. Där är det bara 15 procent som är emot förslaget.

Inställningen till EU-medlemskap sätter stora spår i attityden till energipolitiken. Bland dem som säger nej till inträde i EU är det också 73 procent som säger nej till unionens tredje energipolitiska program. Bara 12 procent säger ja.

På ja-sidan är rollerna ombytta. Där är det 69 procent som ställer sig bakom det energipolitiska paketet medan 14 procent inte vill införa det.

Trots att det är regeringen som driver frågan i alltinget är det Islands liberala block - Socialdemokraterna, Piratpartiet och Renässans - som är mest positiva till förslaget. Regeringspartierna - som alltså är Självständighetspartiet, Gröna vänstern och Framstegspartiet - placerar sig i mitten. Bland den konservativa oppositionen - Centerpartiet och Folkets parti - är motståndet starkast.

Här kan du läsa mer om EU:s tredje energipolitiska program.