söndag 30 juni 2019

Två av tre islänningar försöker minska klimatpåverkan

Två av tre islänningar har det senaste året börjat göra mer för att minska sin påverkan på miljön och klimatet. Den vanligaste åtgärden är sopsortering - och den mest sällsynta är slopat resande. Det är framför allt personer som oroar sig för klimatförändringarna som har ändrat sitt beteende. Det visar en undersökning utförd av MMR.

Debatten om miljöfrågor och klimatförändringar har den senaste tiden blivit allt mer intensiv på Island. Gretaeffekten har spridit sig till Island genom elever som skolstrejkar för klimatet utanför alltinget i Reykjavík. Regeringen har också profilerat sig i klimatfrågor - men har samtidigt kritiserats för politik som i många fall också missgynnar miljön.

Den ökade medvetenheten har också påverkat många islänningars beteende. Hela 64 procent säger att de under det senaste året har gjort ganska många eller stora förändringar just för att minimera sin inverkan på klimat och miljö. Det är 37 procent som gjort små eller inga förändringar alls.

Den vanligaste åtgärden är källsortering. Det är 86 procent som blivit bättre på att sortera sina sopor. Vidare är det 62 procent som förändrat sina köpvanor och 40 procent som äter annorlunda för att minska klimatbelastningen. Och det är 31 procent som ändrat sitt resande.

Intresset för att göra mer för miljön och klimatet skiljer sig mellan olika samhällsgrupper. Det är främst kvinnor, yngre islänningar och boende i huvudstadsregionen som ändrat sitt beteende. Män, pensionärer och boende på landsbygden har mer sällan genomfört några förändringar.

Bland de islänningar som oroar sig för klimatförändringarna är det hela 82 procent som gjort förändringar. Men bland dem som inte är det minsta oroliga är det bara 17 procent som ändrat sitt beteende.

Skillnaderna är också stora sett till partisympatier. Centerpartiet är det parti i alltinget som främst talar till klimatskeptiker. Här är det bara 34 procent som börjat ta större hänsyn till miljön. Bland Socialdemokraternas väljare är motsvarande siffra 85 procent. Bland sympatisörer till Gröna vänstern, det parti som oftast profilerar sig som ett miljöparti, är siffran 79 procent.

Här kan du läsa mer om islänningarnas oro för den globala uppvärmningen.