torsdag 27 juni 2019

Två av tre islänningar oroar sig för globala uppvärmningen

En klar majoritet av islänningarna känner oro för den globala uppvärmningen. Och det är bara en av tio som sällan bekymrar sig om klimatförändringarna. Oron är mest utbredd bland Socialdemokraternas väljare. Minst spridning har klimatoron bland Centerpartiets sympatisörer. Det visar en undersökning utförd av MMR.

Klimatfrågorna har de senaste åren tagit allt mer plats i debatten på Island. Inte minst är det Gröna vänsterns agerande i miljöfrågor som har ifrågasatts. I regeringsställning har partiet ställt sig bakom bland annat sökandet efter olja i Drekasvæðið och utbyggnad av vattenkraft som förser energislukande industrier med elektricitet.

Under våren började elever skolstrejka utanför alltinget på Austurvöllur i Reykjavík för att protestera mot politikernas ointresse för klimatfrågorna. Än så länge är dock miljökonsekvenserna av utsläppen från exempelvis flygtrafiken och djurindustrin förhållandevis sällsynta i samhällsdebatten.

Men det finns en utbredd klimatoro. Hela 68 procent av islänningarna uppger att de är ganska eller mycket bekymrade över den globala uppvärmningen. Bara 11 procent svarar att oron är ganska eller mycket liten. Resterande 21 procent befinner sig mitt emellan.

Attityderna skiljer sig kraftigt mellan olika samhällsgrupper. Oron för klimatet är betydligt större bland kvinnor, islänningar i åldern 18 till 29 år och personer bosatta i huvudstadsregionen. Män och boende på landsbygden är inte alls lika bekymrade för klimatet.

Åsikterna går också isär mellan olika väljargrupper. Trots att Gröna vänstern är det mest profilerade miljöpartiet på Island är det inte bland partiets anhängare som klimatoron är mest utbredd. Men det är ändå 89 procent som är bekymrade över den globala uppvärmningen. Bara 5 procent känner ingen oro.

I stället är det bland Socialdemokraternas sympatisörer som de mest bekymrade väljarna finns. Här är det 96 procent som är oroliga - och bara 1 procent som inte upplever att uppvärmningen ger någon nämnvärd anledning till oro.

Centerpartiets väljare sticker också ut. Inget annat partis sympatisörer är lika kluvna i frågan. Det är bara i Centerpartiets led som de två sidorna är ungefär lika starka. Här svarar 39 procent att de är oroliga medan 36 procent inte är bekymrade.

Även hos anhängare till Framstegspartiet och Folkets parti är det ganska många som inte räds den globala uppvärmningen. Bland Framstegspartiets sympatisörer är det 51 procent som är oroade och 24 procent som är relativt obekymrade. Bland Folkets partis väljare är det 52 procent som upplever oro och 28 procent som inte är bekymrade.

Hos de tre övriga partierna i alltinget är det klara majoriteter som upplever oro. I Självständighetspartiets led är det 60 procent som är oroliga och 12 procent som inte är oroliga, i Piratpartiets led är det 78 procent som är bekymrade mot 4 procent som är obekymrade och i Renässans led är det också 78 procent som fruktar den globala uppvärmningen medan 7 procent inte anger att klimatet är något skäl till oro.