söndag 2 juni 2019

Två av tre tror Wow Airs konkurs ger dyrare flygbiljetter

Två av tre islänningar tror att konkursen för Wow Air kommer att göra att det blir dyrare att flyga till och från Island. Och det är bara en av nio som tror på oförändrade biljettpriser. Det är framför allt Wow Airs egna kunder som förutspår höjda priser på flygbiljetter. Det visar en undersökning utförd av Maskína.

Två månader efter Wow Airs konkurs tycks planerna på att snabbt starta ett nytt isländskt lågprisflygbolag inte ha kommit så långt. Skúli Mogensen, Wow Airs grundare och vd, försökte direkt hitta investerare till ett nytt bolag med ännu tydligare fokus på låga priser. Därifrån har det inte sipprat ut några nyheter på länge.

Flera andra investerare började undersöka förutsättningarna för ett nytt bolag. Några har gett upp. Andra fortsätter åtminstone utåt att försöka dra in det kapital som behövs.

Klart är att Icelandair kommer att bli dominerande i sommar. Skúli Mogensens förhoppning om att kunna börja flyga med ett nytt bolag redan i juni ser inte ut att infrias.

En majoritet av islänningarna tror att konkursen kommer att medföra högre biljettpriser. Hela 65,5 procent tror att det kommer att bli dyrare att flyga. Bara 11,1 procent förutspår oförändrade priser. Resterande 23,4 procent är osäkra på konkursens inverkan på biljettpriserna.

Kvinnor och unga islänningar förutspår i större utsträckning stigande priser. Män och personer som har fyllt 60 år tror oftare på en oförändrad prisnivå.

Det är i synnerhet Wow Airs stamkunder som väntar sig att biljettpriserna ska öka. Hela 82,6 procent av dem som ofta flög med bolaget räknar med högre kostnader. Bland dem som sällan eller aldrig reste med Wow Air är det 53,1 procent som tror på dyrare biljetter.

Undersökningen visar dessutom att det bland Wow Airs passagerare fanns ovanligt många unga islänningar och kvinnor bosatta i Reykjavíkområdet. Män, låginkomsttagare och personer som fyllt 60 år reste mer sällan med bolaget.

Här kan du läsa mer om Wow Airs konkurs.