lördag 15 juni 2019

Vill tillåta servering av alkohol i isländska naturbad

Alkohol ska kunna serveras i isländska naturbad. Men det ska finnas gränser för hur mycket alkohol en badgäst får köpa och det måste finnas övervakning av besökarna. Den som är uppenbart påverkad av alkohol eller narkotika får inte gå ned i badet. Det är huvuddragen i ett förslag som just nu bereds vid miljö- och naturresursdepartementet.

I dag har Bláa lónið, Blå lagunen, sedan flera år tillbaka tillstånd att servera alkohol till badgäster. I badet finns en bar där gästerna kan köpa bland annat öl och vin. Dryckerna säljs i plastglas eller plastflaskor. Servering regleras i tillståndet för badet.

Nu vill miljö- och naturresursdepartementet skriva in i lagen att det blir tillåtet för naturbad att servera alkohol till badgäster ute i badet. Men för att få tillstånd krävs att badet uppfyller en rad villkor.

Serveringen ska ske i glas eller förpackningar som kan användas flera gånger. Alkohol får bara serveras i begränsade mängder. Ingen ska alltså kunna dricka sig full i badet. Det ska av säkerhetsskäl också finnas övervakning på plats så att ingen får i sig för mycket alkohol.

De nya reglerna ska bara gälla nöjesbad där det bedrivs verksamhet. Reglerna omfattar alltså inte badställen i naturen där det inte finns någon badanläggning.

Personer som är uppenbart påverkade av alkohol eller narkotika ska nekas tillträde till badställen.

Förslaget är nu ute på remiss. Remisstiden löper ut den 24 juni.