tisdag 16 juli 2019

Bridge och yoga tar över flygplatsen i Hólmavík

Den nedlagda flygplatsen i Hólmavík har fått en ny uppgift. Nu används terminalbyggnaden för bridge, schack, yoga och föreningsmöten. Kommunen tog över ägandet vid årsskiftet - och har gått in med pengar för att fräscha upp byggnaden invändigt. En bänk utanför terminalbyggnaden har dessutom blivit en självklar plats för skvaller, berättar RÚV.

Hólmavík är en av de många isländska flygplatser på landsbygden som inte längre är i bruk. Själva flygfältet underhålls alltjämt eftersom banan fortfarande används av privatflyg och för sjuktransporter. Men det har gått två decennier sedan reguljärtrafiken till Hólmavík upphörde.

Länge satsades det en hel del statliga pengar på flygplatsen. Under 1993 förlängdes banan till 1 000 meter med säkerhetszoner på 60 meter i varje ände. Innan dess hade den kortare banan - på bara 746 meter - ställt till en hel del problem.

Genom åren har en mängd olyckor inträffat i Hólmavík. Ingen av dem har dock haft dödlig utgång.

Den 21 oktober 1985 klarade sig tre personer ombord en Cessna 172 från ett olyckstillbud med blöta fötter och ben. Piloten landade i Hólmavík i hårda vindar och regn efter att ha lyft från Gjögur. Han lyckades dock inte få stopp på planet i tid. Det rullade ned i en å vid banans slut. Alla tre kunde oskadda ta sig ut ur planet på egen hand.

Nästa tillbud inträffar den 6 augusti 1988. Då är det en Piper på väg från Ísafjörður som försöker landa i Hólmavík när sikten är mycket begränsad. När piloten väl får ned planet på marken har redan halva banan passerats. Även den här gången tar det stopp först i ån efter banans slut. Planet välter och får omfattande skador. Men ingen av de två ombord skadas.

Efter att ha varit hotat i många år slutar till sist Íslandsflug strax därpå att trafikera linjen mellan Hólmavík och Reykjavík. Sedan dess har även privatflyget minskat i omfattning. Det senaste olyckstillbudet inträffar den 13 februari 2016.

Två personer i en Cessna 152 är då på väg från Reykjavík till Hólmavík. De landar på eftermiddagen en stund innan det börjar skymma. Banan är täckt av snö - men piloten gör efter en överflygning bedömningen att det går att landa.

Bedömningen visar sig snart vara fel. Flygplanets hjul borrar sig ned i snötäcket på banan och fastnar. Planet stannar abrupt, välter och hamnar på taket. Ingen av de två ombord skadar sig. I en rapport från Rannsóknarnefnd samgönguslysa fastslås att omständigheterna i Hólmavík var sådana att det inte var möjligt att landa.

Ända sedan reguljärtrafiken upphörde har flygplatsbolaget Isavia då och då låtit lokalbefolkning använda terminalbyggnaden. Vid årsskiftet tog kommunen Strandabyggð över byggnaden. Kommunen har lagt en del pengar på att anpassa den invändigt.

Nu finns en mängd olika aktiviteter i huset. Det spelas bridge och schack, utövas yoga och hålls föreningsmöten. Och på bänken utanför är det många som passar på att skvallra om det senaste som hänt i Hólmavík.

Jón Eðvald Alfreðsson sitter i styrelsen för pensionärsföreningen. Han säger till RÚV att många är nöjda med att flygplatsen har fått en ny roll:
"Vi kommer hit en gång i veckan och då spelar vi, dricker kaffe, pratar och har det trevligt. Det är inget tvång att spela. Huvudsaken är att träffas och prata."
Esther Ösp Valdimarsdóttir ordnar yoga i den gamla terminalbyggnaden. Hon säger till RÚV att hon uppskattar bredden i det som händer i byggnaden:
"Det är också så roligt att denna varierade och positiva verksamhet finns här ihop och gör olika saker men alla jobbar för att förbättra livet och villkoren för människorna i samhället så att de har något kul att göra."
Här kan du läsa mer om Hólmavík.

Dagens citat

"Den verkliga kostnaden verkar vara en fullkomlig petitess. En fingerborg av cocktailsås, som alla känner till i grunden består av majonnäs och ketchup, kostar upp till 300 kronor men kostnaden är kanske 10 eller 15 kronor. Det här vet alla som köper hamburgare."

Þórarinn Ævarsson, vd för Ikea på Island, i RÚV om priserna på isländska restauranger.

måndag 15 juli 2019

Ny karta med service över hela Island

En interaktiv karta som samlar olika typer av service över hela Island har nu lanserats av Byggðastofnun. Kartan innehåller information om allt från idrottsanläggningar, butiker och restauranger till hälsovårdscentraler, veterinärer och skolor. Syftet med kartan är att öka kunskaperna om serviceutbudet i landet.

För första gången finns nu information om tjänster och service i Islands 72 kommuner samlad på ett ställe. Den interaktiva kartan har utvecklats av Byggðastofnun. Initiativet är en del i regeringens glesbygdspolitik.

Målet med kartan är just att samla upplysningar om serviceutbudet i hela landet. Här finns bland annat information för personer på resande fot - som bensinstationer, restauranger, övernattningsställen och butiker - och uppgifter om allt från idrottsanläggningar och kulturscener till kommunkontor, sjukvård, skolor och veterinärer.

Kartan innehåller också länkar till nästan alla av de serviceinrättningar som listas.

Isländsk kvinna får inte heta Kona

Karl är ett etablerat mansnamn. Men Kona - vilket betyder just 'kvinna' - godkänns inte som kvinnonamn. Skälet är att det finns en lång tradition för Karl. Motsvarande hävd saknas för Kona. Därför säger Mannanafnanefnd nej till Elín Eddudóttirs ansökan om att få bära namnet Kona. Hon är inte den första som får avslag i samma ärende.

Mannanafnanefnd är den nämnd som tar ställning till om nya för- och mellannamn ska godkännas. Den som vill ha ett namn som inte finns på mannanafnaskrá, en förteckning över alla godkända förnamn, måste vända sig till nämnden med en ansökan. Om den säger ja blir namnet tillgängligt för alla och tas upp på mannanafnaskrá.

Redan 2008 sökte Kristbjörg Kristjánsdóttir om att få använda Kona som mellannamn. Hon hade då sedan länge på grund av sitt feministiska engagemang gjort sig känd som Kristbjörg Kona Kristjánsdóttir. I en intervju i Fréttablaðið sade hon att hon använt namnet Kona ända sedan gymnasiet.

Kristbjörg Kristjánsdóttir vände sig till Mannanafnanefnd. Men svaret blev nej. Nämnden valde att inte tillåta namnet Kona.

I beslutet skriver nämnden att Kona inte uppfyller alla kriterier för att kunna betraktas som ett namn. Kona betecknar i isländskan en kvinna i en viss ålder. Det finns i lagen inget direkt förbud mot att ett substantiv som betecknar en människa används som personnamn.

Ändå säger nämnden alltså nej. Skälet är att andra motsvarande namn - som Karl, Sveinn och Drengur - har funnits på Island mycket länge och är etablerade. Det gäller inte Kona och andra substantiv som betyder 'man' eller 'kvinna'.

Men det var inte det enda skälet till att Mannanafnanefnd sade nej 2008. Eftersom det rörde sig om en ansökan från en vuxen kvinna fanns det ingen risk för att namnet Kona skulle kunna leda till besvär för bäraren. Om ett namn får godkänt blir det dock tillgängligt för alla. Och nämnden ansåg att det fanns en risk att en ung bärare skulle kunna få besvär av namnet. Därför var det inte lämpligt att godkänna Kona.

Nämnden påpekade i beslutet att det är fritt fram att använda Kona som artistnamn. Men det kunde alltså inte tas med i mannanafnaskrá.

Nyligen vände sig Elín Eddudóttir till Mannanafnanefnd med en ansökan om att få bära namnet Kona. Hon sade till RÚV att hon inspirerats av Kristbjörg Kristjánsdóttir. Svaret blev även den här gången ett avslag. Nämnden hade inte ändrat inställning till Kona.

I beslutet skriver Mannanafnanefnd att Kona som namn inte är förenligt med det isländska språksystemet. Det är enligt nämnden inte lämpligt att ord som på något sätt betyder 'människa' används som namn.

Islänningar säger ja till Norden men nej till EU

Islänningar är ofta positiva till EU och EES-avtalet. Och dessutom tror de ofta att Island skulle kunna förhandla fram ett bra avtal om inträde i unionen. Ändå har nej-sidan ett klart övertag mot dem som förespråkar ett isländskt EU-medlemskap. Det nordiska samarbetet är däremot ingen stridsfråga. Det visar en undersökning utförd av Maskína på uppdrag av utrikesdepartementet.

Det nordiska samarbetet brukar alltid beskrivas som en grundpelare i den isländska utrikespolitiken. Även om den politiska färgen på utrikesministrarna varierar så brukar uppslutningen bakom det nordiska samarbetet vara stark. Också den nuvarande utrikesministern Guðlaugur Þór Þórðarson beskriver det som en hörnsten i utrikespolitiken.

Utrikesdepartementet har vänt sig till Maskína för att undersöka islänningarnas inställning till en rad utrikespolitiska frågor. Och det är just det nordiska samarbetet som sticker ut. Ytterst få ifrågasätter Islands utbyte med övriga Norden.

Hela 92 procent är ganska eller mycket positivt inställda till att Island deltar i det nordiska samarbetet. Bara 0,4 procent är ganska eller mycket negativa. Resterande 7,6 procent uppger att de varken gillar eller ogillar samarbetet.

Omstritt är däremot Nato-medlemskapet - och så har det egentligen varit hela tiden sedan Island gick med i försvarsalliansen för 70 år sedan. Men i dag är det förhållandevis få som tycker att Island ska lämna Nato. Det är 49 procent som ser positivt på att Island är ett Nato-land medan 18,8 procent svarar att medlemskapet är negativt.

Försvarsavtalet med USA väcker även det blandade känslor. Också här är det dock betydligt fler som är nöjda med situationen. Det är 37,1 procent som säger att avtalet är positivt medan 27,9 procent upplever att det är negativt.

EU är i ännu större utsträckning än vattendelare. Det är 40,7 procent som har en positiv bild av EU medan 27,5 procent har en negativ uppfattning om unionen. Och det är dessutom 54,8 procent som tror att Island skulle kunna förhandla fram ett bra avtal med EU medan 45,2 procent inte tror på några gynnsamma inträdesvillkor.

Trots den positiva inställningen till EU är intresset för ett isländskt medlemskap i unionen alltjämt ganska ljummet. Avståndet mellan ja- och nej-sidan är dock mindre hos Maskína än i många andra mätningar. Det är 43 procent som vill fortsätta stå utanför EU medan 31,6 procent vill gå med i unionen.

De två senaste åren har EES-avtalet kommit att ifrågasättas allt mer av konservativa politiker. Det är dock inget missnöje som hittills fått något brett stöd. En majoritet - 55,3 procent - är positiva till avtalet. Bara 11,8 procent är negativa.

Handeln är den viktigaste orsaken för EES-anhängarnas inställning till avtalet. Därefter följer möjligheten att arbeta och studera utomlands. På motståndarsidan är det överlåtelse av makt till EU som är det främsta skälet till missnöjet.

Dagens citat

"Denna livskvalitet - att kunna gå med barnet till skolan och ändå ha en halvtimme för att hitta vänner över kaffe. Du kan bara dyka upp, behöver inte boka tid eller köra i en timme och så skynda dig hem för att laga mat. Jag tror att vi kan göra mer av denna livskvalitet och naturligtvis billiga bostäder."

Kristín Guðmunda Pétursdóttir i Morgunblaðið om att bo i Flateyri.

söndag 14 juli 2019

Dagens bonuscitat

"I still feel like this place is good for me, although I find Icelandic people to be closed, much more so than I had ever imagined. They’re open to travelers. They’re closed to foreigners who are living here. It’s a tribal thing. It’s not every single person. But it’s pretty endemic of the culture, enough to be a stereotype."

Gabrielle Motola i Medium om att emigrera till Island.

Mindre jordskalv kan minska risken för jätteskalv

Något riktigt stort jordskalv har inte inträffat på norra Island på över 40 år. Och skälet kan vara de jordskalvssvärmar som skakat regionen de senaste åren. De kan ha bidragit till att minska de spänningar som uppstår på grund av kontinentalplattornas rörelser. Det säger geofysikern Sigurjón Jónsson till RÚV.

Över 3 000 skalv registrerades när en jordskalvssvärm drabbade Öxarfjörður på nordöstra Island tidigare i år. Det största skalvet inträffade den 27 mars och hade en magnitud på 4,2. Det skalvet kändes i bland annat Kópasker och Kelduhverfi. Myndigheterna utlyste förhöjd beredskap av rädsla för ännu kraftigare skalv.

Men något sådant skalv kom inte. I stället ebbade jordskalvssvärmen ut. Samma mönster har det varit de senaste åren när liknande serier av jordskalv har inträffat i Öxarfjörður och vid Grímsey.

Skalven inträffar i den så kallade Tjörnessprickzonen där kontinentalplattorna glider isär. Här har inget jätteskalv inträffat sedan 1976. Då skakades just Kópasker av ett skalv som uppmättes till 6,2.

Sigurjón Jónsson, forskare i geofysik, tror att jordskalvssvärmarna kan vara förklaringen till att de riktigt stora skalven uteblivit. Han säger till RÚV att jordskalvssvärmarna kan bidra till att lösa upp spänningar som uppstår när kontinentalplattorna rör sig:
"Det är mycket i dessa svärmar som pekar på det. Även om skalven är små så är det förmodligen en långsam rörelse som samtidigt tar ut riktigt mycket spänning. ... Det vore mycket goda nyheter eftersom det då skulle betyda att vi behövde färre stora skalv för att lösa upp denna spänning som dessa plattrörelser sakta men säkert samlar ihop."
Här kan du läsa mer om den senaste jordskalvssvärmen i Öxarfjörður.

Majoritet vill ha kvar flygplatsen på Vatnsmýri i Reykjavík

En majoritet av islänningarna anser att inrikesflygplatsen i Reykjavík ska bli kvar på Vatnsmýri. Men det är framför allt boende utanför huvudstadsregionen som inte förespråkar någon flytt. Bland invånarna i Reykjavík med omnejd är det fler som vill att den ska bort. Det visar en undersökning utförd av Zenter på uppdrag av Fréttablaðið.

Flygplatsen i Vatnsmýri i Reykjavík har varit en stridsfråga i årtionden. De senaste åren har några steg tagits mot något som faktiskt skulle kunna bli en avveckling. Nya bostadsområden växer fram i Skerjafjörður granne med flygplatsen och en av banorna har stängts.

Frågan om flygplatsens framtid har länge splittrat islänningarna. Men den har också delat politikerna. De senaste åren har det i Reykjavíks kommunfullmäktige funnits en majoritet för att flytta flygplatsen. I alltinget har det däremot i regel funnits en majoritet för att den ska bli kvar på Vatnsmýri.

Nu uppger 52 procent att de inte vill flytta flygplatsen. Det är 27,9 procent som svarar att den inte ska vara kvar på Vatnsmýri. Resterande 20,1 procent är varken positivt eller negativt inställda till en flytt.

På landsbygden är det betydligt fler som vill behålla flygplatsen. Bland personer som bor i huvudstadsregionen är det däremot fler som vill hitta en ny plats för den.

Det starkaste motståndet mot en flytt finns bland sympatisörer till Framstegspartiet, Centerpartiet och Folkets parti. Det är också partier som i stor utsträckning lockar väljare på landsbygden. Mest positiva till en flytt är anhängare till Socialdemokraterna - ett parti som har sitt starkaste fäste i Reykjavík med omnejd.

Här kan du läsa mer om flygplatsdebatten.

Dagens citat

"När jag tänker på Island från håll och jämför det liv som tydligt syns i världens städer så kommer homogenitet i tankarna. I jämförelse med andra nationer kännetecknas Island av enformighet. Det behövs fler invånare."

Guðmundur Steingrímsson, tidigare politiker för bland annat Ljus framtid, skriver i Fréttablaðið om sin syn på Island.

lördag 13 juli 2019

Dagens bonuscitat

"Turister kommer att fortsätta komma till Island och de kommer i ökande utsträckning att ta sig ut i glesbygden, om det råder det inget tvivel. Jag har ju ofta sagt att Västfjordarna är en av Islands bäst bevarade hemligheter."

Keran St. Ólason, som driver Hótel Breiðavík, säger i Bændablaðið att han tror att fler turister kommer söka sig till området trots att hotellet förra sommaren hade färre gäster.

Två av tre isländska toppchefer tror på nedgång i ekonomin

Utsikterna för den isländska ekonomin är allt annat än goda. Två av tre toppchefer på företag och institutioner tror på en nedgång under det närmaste året. De räknar med stigande lönekostnader. Samtidigt är det många som väntar sig krympande vinster och färre anställda. Det visar en undersökning utförd av MMR.

När MMR i februari 2017 frågade ledare inom näringslivet och vid institutioner om deras framtidssyn för Islands ekonomi var det hela 86 procent som förutspådde att den skulle växa. Nu har MMR ställt samma fråga igen. Och den här gången är framtidsutsikterna inte alls lika ljusa.

Hela 63 procent tror på en ekonomisk nedgång under det närmaste året. Bara 12 procent tror på liten tillväxt. Resterande 25 procent förutspår ett oförändrat läge.

De isländska toppcheferna har blivit mer pessimistiska på nästan samtliga punkter i MMS:s undersökning. En majoritet tror på stigande lönekostnader. Vinster som krymper och färre anställda är också något som många räknar med. När det gäller efterfrågan och omsättning är det ganska jämnt mellan de chefer som har ljusa respektive dystra framtidsutsikter.

Men det finns också en hel del chefer som förväntar sig förbättrad konkurrenskraft. Åtskilliga förutspår dessutom att större resurser kommer att läggas på marknadsföring.

Här kan du läsa mer om islänningarnas syn på ekonomin.

Fler turister vill sprida aska efter avlidna på Island

Allt fler ansöker om att få sprida aska efter avlidna på Island. Många av ansökningarna kommer från utlandet. Turisterna vill ofta strö askan vid populära besöksmål som Gullfoss, Reynisfjara och Skógafoss. Men där säger myndigheterna alltid nej. Att sprida aska är bara tillåtet till havs och långt från bebyggelse.

Förra året var det enligt RÚV ett femtiotal personer som vände sig till myndigheterna med önskemål om att få sprida aska efter en avliden på Island. Omkring hälften av ansökningarna skickades in av utländska medborgare som inte var bosatta i landet.

Turistattraktioner som Gullfoss, Skógafoss och Reynisfjara är populära önskemål. Det är dock ansökningar som alltid får avslag. Halldór Þormar Halldórsson, som hanterar ansökningar vid Sýslumaðurinn á Norðurlandi Eystra, säger till RÚV att ett antal villkor måste uppfyllas för att myndigheten ska ge klartecken:
"Det bedöms i varje fall men det är lämpligast att man tar sig upp i fjällområden där det inte är några som rör sig. I lagen sägs det att det inte räknas med att aska inte sprids nära bebodda områden. Det har tolkats så att man får sprida aska till havs och över ödemark, på platser där det inte är någon som rör sig och inte nära bostäder."
Halldór Þormar Halldórsson säger till RÚV att de flesta ansökningarna från utlandet kommer från USA, Tyskland, Storbritannien, Frankrike och Nederländerna. Förklaringen är att det rör sig om avlidna som besökt Island som turister. Det kan också röra sig om personer som sett fotografier på till exempel norrsken och lockats av dem.

Eftersom ansökningarna om att få sprida aska på populära besöksmål alltid får avslag finns det nu planer om att inrätta en särskild plats i Eyjafjörður. Om idén blir verklighet skulle aska kunna strös till havs utan att det finns några hinder för att bevilja ansökningarna.

Dagens citat

"Det är helt fruktansvärt tråkigt att vi ska gå miste om denna symbol som jag tycker delvis står för hela Island. Detta är kanske det första som människor ser och fångar deras uppmärksamhet när de landar i Keflavík en dag när det är bra väder - det är glaciären."

Kristinn Jónasson, kommunchef i Snæfellsbær, i RÚV om att Snæfellsjökull kan vara historia som glaciär omkring år 2050 - läs mer här.

fredag 12 juli 2019

Isländska regissörer gör video till Joy DivisionI dagarna var det 40 år sedan utgivningen av Joy Divisions första album "Unknown Pleasures". För att uppmärksamma jubileet har en rad regissörer bjudits in för att göra videor till de tio spåren. Den isländska regissörsduon Hörður Sveinsson och Helgi Jóhannsson fick uppdraget att göra videon till "I Remember Nothing".

Videon skildrar hur två män - skådespelarna Hilmar Jensson och Baltasar Breki Samper - brottas på olika platser i den isländska naturen. Du ser videon ovan.

Kakan som lurar veganturister på Island får ny förkortning

För den som talar isländska är det uppenbart att Veganesti inte har något med vegan att göra. Men för turister som inte talar språket kan namnet på den populära kakan vara förrädiskt. Inte minst på Nettó - där den länge förkortats Vegan. på butikshyllorna. För att inte riskera att veganer köper den av misstag ändrar butiken märkningen, skriver Morgunblaðið.

För några år sedan var det en utländskt turist som med sorg berättade på Instagram om att den åt sin sista Veganesti köpt på Island. Turisten - som var vegan - tyckte att kakorna var ett utmärkt mellanmål under vistelsen i öriket. I kommentarerna uppmärksammades turisten på att Veganesti inte alls är veganska. Det dröjde inte länge innan inlägget var raderat.

Veganism har de senaste åren varit något av en modediet på Island. Utbudet av veganska alternativ i livsmedelsbutiker och på restauranger har ökat enormt. Ett annat tecken på att veganism blivit allt vanligare är att det länge uteslutande var det inlånade substantivet vegan som användes om en person som helt undviker animaliska produkter - men på sistone har även grænkeri blivit vanligare.

Grænkeri är bildat till græn, 'grön', och efterleden -keri, som till exempel används om sælkeri, 'gourmet'. Grænkeri skulle alltså led för led kunna översättas 'grönmet', alltså en person som enbart lever på grönt.

Kexsmiðjan i Akureyri har i många år bakat kakan Veganesti. Den finns i två smaker: müsli och choklad. Trots namnet är ingen av dem veganska. Namnet har inget med vegan att göra. Det är bildat till vegur, 'väg', och nesti, 'matsäck'.

Men en del turister har alltså köpt kakan i tron att den varit vegansk. Nyligen uppmärksammade Morgunblaðið att det i Nettós butiker var ännu lättare för veganer att bli lurade. Där förkortades Veganesti nämligen Vegan.

Förkortningen var helt korrekt. Avbrytningsförkortningar av sammansättningar kan göras efter första bokstaven i den andra leden - i det här fallet efter första bokstaven i nesti.

Efter att verksamhetschefen Hallur Geir Heiðarsson läst om förvirringen kring Veganesti i medierna bestämde sig Nettó för att ändra märkningen på butikshyllorna. Han säger i Morgunblaðið att han inte själv känner till någon turist som skulle ha köpt kakorna i tron att de varit veganska. Men han medger att märkningen kan läsas på fel sätt:
"Där överlappas det isländska språket och engelska och det blir olyckligt. ... Vi lät ändra det här direkt när vi insåg detta."
Tidigare stod det Veg­an. Súkkulaðidraum­ur 90g. och Veg­an. Mús­lík­aka 90g. på märkningen. Nu förkortar Nettó smaken i stället för namnet på kakan: Vega­nesti Súkkulaðid. och Vega­nesti Mús­lík. Om det räcker för att inga utländska veganer ska luras av Veganesti återstår att se.

Här kan du läsa mer om att vara vegan på Island.

Fler islänningar säger nej till energipolitik och köttimport

Ett starkt motstånd finns både mot att införa EU:s tredje energipolitiska program och att häva förbudet mot import av färskt kött. Det visar en undersökning utförd av Maskína på uppdrag av Heimssýn. Båda förslagen har varit stora stridsfrågor i alltinget under våren - och bägge har skjutits på framtiden.

När regeringen till sist kom överens med Centerpartiet om villkoren för alltingets sommaruppehåll tvingades koalitionen backa på några avgörande punkter. Slopandet förbudet mot import av färskt kött sköts upp. Och alltinget röstar om EU:s tredje energipolitiska paket först i början på september.

Att köttimport blir tillåtet först vid årsskiftet i stället för i november är en konsekvens av Centerpartiets motstånd. Regeringen har dock betraktat det som oundvikligt att häva förbudet. Island har enligt EES-avtalet helt enkelt inte rätt att stoppa färskt kött från utlandet.

Importförbudet har av bönder och andra motståndare beskrivits som nödvändigt för livsmedelssäkerheten. Ett vanligt argument är att det skulle finnas en risk för bakterier som är resistenta mot antibiotika. Det är en hållning som ja-sidan ofta dömer ut som inkonsekvent.

Av de importkvoter som finns för kött står nämligen inhemska bönder och slakterier för en klar majoritet. De säljer alltså själva kött till isländska konsumenter från länder som de anser har bristande livsmedelssäkerhet.

En undersökning beställd av Heimssýn, en organisation som motsätter sig isländskt EU-medlemskap, visar att det finns ett ganska starkt stöd för att behålla importförbudet. Det är 34,1 procent som vill tillåta import - men 49,1 procent som inte vill häva stoppet. Resterande 16,8 procent är varken positiva eller negativa.

Och det är just frågan om resistenta bakterier som är viktiga för många. Hela 65,3 procent anser att den bör spela stor roll i beslutet om framtida köttimport. Bara 13,7 procent svarar att den är mindre viktig.

Det finns också ett utbrett motstånd mot EU:s tredje energipolitiska program. Här är det 37,6 procent som uppger att Island bör undantas från regelverket medan 26,2 procent ställer sig bakom införandet.

Och det är ungefär lika många - 38,5 procent - som anser att frågan bör avgöras i en folkomröstning. Men nästan lika många - 35,9 procent - tycker att alltinget kan besluta i frågan.

Just Centerpartiets väljare utmärker sig genom att i större utsträckning än andra motsätta sig såväl det energipolitiska programmet som köttimporten. Även bland sympatisörer till Folkets parti - som också säger nej till EU:s energipolitik - är motståndet utbrett. Motståndet är också starkare på landsbygden.

Höginkomsttagare, islänningar med högskoleutbildning och personer bosatta i huvudstadsregionen är mer positiva än andra till både det energipolitiska programmet och slopandet av förbudet mot import av färskt kött. Här är det Renässans väljare som sticker ut genom sitt stöd till bägge förslagen. Stödet är dessutom starkare än bland anhängare till regeringspartierna - Självständighetspartiet, Gröna vänstern och Framstegspartiet - som driver frågorna.

Här kan du läsa mer om överenskommelsen om att skjuta bägge frågorna på framtiden.

Dagens citat

"Det är naturligtvis en besvikelse att det kommer ett hårt bakslag i den utveckling som gick i rätt riktning de senaste åren från det att förtroendet för alltinget rasade närmast till grunden precis som för många andra efter kraschen, men vi var på rätt väg och nu kommer ett bakslag och det är väldigt illa och skapar besvikelse."

Steingrímur J. Sigfússon, talman i alltinget och ledamot för Gröna vänstern, i RÚV om islänningarnas sjunkande förtroende för alltinget - läs mer här.

torsdag 11 juli 2019

Pensionerat isländskt flygplan sänks till havets bottenI sex år har isländska Air Atlantas pensionerade Boeing 747 stått på flygplatsen i Fujairah i Förenade Arabemiraten. Nyligen fick flygplanet göra en sista resa - men till havets botten. Det 70 meter långa planet blir huvudattraktionen i ett konstgjort rev i havet utanför Bahrain. Inför den sista färden hade alla potentiella miljögifter monterats bort.

Året var 1981 när en Boeing 747 togs i trafik först av British Airways och senare av Malaysia Airlines och Focus Air. Isländska Air Atlanta köpte flygplanet sommaren 2008. Det användes som transportplan fram till 2013. Sedan dess har det stått på flygplatsen i Fujairah.

Sex år efter pensioneringen har planet fått en sista viloplats. Det bogserades nyligen ut till havs och sänktes. Där ska det ingå i en undervattenspark för dykning. Planet blir en del av ett konstgjort rev. Parken - som ligger i havet utanför Bahrain - öppnar senare i år i Dive Bahrains regi.


Ovan kan du se film och bilder på planet.

Snusmonopolet på Island är historia - bara nässnus tillåts

Det är inte längre bara tobaksmonopolet ÁTVR som får producera det snus som säljs på Island. Som lagen ser ut i dag anser sig inte ÁTVR kunna säga nej till andra leverantörer av snus. Men för att få klartecken finns ett avgörande krav - bara nässnus kan tillåtas. Inget snus som är avsett för munnen kommer att få tillstånd.

Året var 1997 när Island förbjöd svenskt snus. Det innebar att det inte längre var tillåtet att sälja snus som skulle tas som prillor under läppen. Bara nässnus var tillåtet. I praktiken innebar det att det bara fanns ett val för isländska snusare: Íslensk neftóbak från det statliga sprit- och tobaksmonopolet ÁTVR.

Under de första åren efter förbudet var smugglingen av snus från Sverige omfattande. På senare år har den minskat. Den som i dag stoppas med svenskt snus i tullen kommer att få det beslagtaget. Om det rör sig om större partier väntar böter.

Trots förbudet mot annat än nässnus är det ganska vanligt att snusa genom prillor i munnen. Det nässnus som finns på marknaden används ofta för just prillor. Undersökningar visar att omkring fyra femtdelar av de isländska snusarna gör prillor - medan bara en av fem använder nässnuset just i näsan.

Så länge det rör sig om nässnus finns det nu enligt Viðskiptablaðið en öppning in på den isländska marknaden. Under 2011 fick ÁTVR ansökningar från fyra leverantörer som ville få in sitt nässnus på Island. ÁTVR befarade att det i själva verket berörde sig om läppsnus i stället för nässnus.

Den utredning som gjordes var klar 2013 och visade att ÁTVR inte hade rätt att stoppa typer av snus som liknade Íslensk neftóbak. Eftersom ett sådant inte förbud rymdes inom lagen ansåg sig ÁTVR inte längre kunna säga nej till andra leverantörer.

Marknaden öppnades den 1 juni i år. Sigrún Ósk Sigurðardóttir, biträdande chef för ÁTVR, säger i Viðskiptablaðið att det ännu inte kommit några ansökningar från leverantörer om att få sälja nässnus på Island.

Sigrún Ósk Sigurðardóttir säger i Morgunblaðið att hon räknar med att det kommer ansökningar till ÁTVR inom den närmaste tiden. Om andra tillverkare kommer in på marknaden kan det bli så att ÁTVR upphör att på egen hand producera nässnus.

Här kan du läsa mer om förbudet mot läppsnus.

Amfibiebåtar blir kvar på stranden i Vík í Mýrdal

För tre år sedan köpte Reynir Ragnarsson två amfibiebåtar för att börja segla med turister från stränderna i Vík í Mýrdal och Dyrhólaey. Nu ser det ut som att amfibiebåtarna aldrig kommer att få lämna land. För att få tillstånd krävs ritningar. Han köpte den från den belgiska armén som inte vill lämna ifrån sig några ritningar, berättar Vísir.

Avsaknaden av en hamn har länge gjort det omöjligt att segla från Vík í Mýrdal på den isländska sydkusten. Det har också gjort att fisket försvunnit från orten. Det försökte företaget Mýrdælingur ändra på. Under 1986 och 1987 köptes två amfibiebåtar. De användes från stranden i Vík í Mýrdal.

De två amfibiebåtarna hade två användningsområden. Dels användes de för seglingar med turister och dels användes de för att sjösätta och ta i land mindre fiskebåtar. Med hjälp av amfibiebåtarna gick det alltså att beskriva småskaligt kustfiske. Amfibiebåtarna nyttjades även för att landa fångster.

Fisket pågick fram till 1991. Det var inte ekonomiskt hållbart att fiska med hjälp av amfibiebåt trots att det inte var mer än en halvtimme ut till goda fiskevatten. Inte heller fanns det längre någon i Vík í Mýrdal som hade några fiskekvoter. Det innebar att det aldrig kunde bli tal om något mer omfattande fiske.

Att fisket inte lönade sig var inte bara ett bekymmer i Vík í Mýrdal. Under budgetdebatten 1990 tog Kristín Einarsdóttir, alltingsledamot för Kvinnolistan, upp frågan och föreslog ett statligt bidrag till driften. Hon ansåg att amfibiebåtarna även var viktiga för sjösäkerheten eftersom det inte fanns någon naturlig hamn mellan Höfn i Hornafjörður och Stokkseyri eller Þorlákshöfn.

Turerna med turister fortsatte i flera år. Mýrdælingur upphörde med turistseglingarna år 2000. Därefter fortsatte seglingarna sporadiskt fram till 2012.

För tre år sedan bestämde sig Reynir Ragnarsson - som var inblandad i fisket med hjälp av amfibiebåtar - för att köpa två amfibiebåtar. Målet var att använda dem för seglingar med turister från stränderna i Vík í Mýrdal och Dyrhólaey.

Reynir Ragnarsson hittade två båtar i den belgiska arméns överskottslager. Han säger till Vísir att förutsättningarna för att få seglingar med amfibiebåtar att bära sig ekonomiskt förändrats. Nu är det betydligt fler turister som besöker Vík í Mýrdal:
"Då var det egentligen bara islänningar som sökte sig till detta. Somliga sade att det var det här som satte Vík på kartan. Det var mycket populärt. Men detta var ett stort besvär eftersom det inte var mycket turister här."
Men planerna har alltså strandat. Reynir Ragnarsson har inte lyckats få något godkännande för amfibiebåtarna från Samgöngustofa. Myndigheten kräver bland annat ritningar för att registrera dem som fartyg. Några sådana ritningar vill inte den belgiska armén dela med sig av.

Det är dock inte det enda problemet för Reynir Ragnarsson. Även om han skulle få amfibiebåtarna godkända är det inte säkert att han skulle få använda dem för passagerarseglingar på sydkusten. Han säger till Vísir att regelverket har ändrats. Bland annat betraktas nu havsområdet vid Vík í Mýrdal som farligare vilket leder till högre krav:
"Det hade kommit andra regler och mycket strängare EU-regler. Och detta hade blivit ett annat havsområde och jag vet inte vad och vad. Och man hittade egentligen allt negativt som var möjligt."
Samgöngustofa accepterar heller inte att en isländsk ingenjörsbyrå gör ritningar på båtarna utifrån hur de faktiskt ser ut i dag. Därför står de kvar på land. Reynir Ragnarsson säger till Vísir att läget är låst:
"De står bara här och samlar skulder."
Kusten vid Vík í Mýrdal tillhör havsområde B. De flesta turistseglingar sker enligt Samgöngustofa - med undantag för färjorna som seglar till Västmannaöarna och Grímsey - i havsområde C eller D. Där ställs det inte lika höga krav på båtarna som i havsområde B.

Dagens citat

"Det har precis som i många andra grenar stor betydelse i bokutgivning att det finns mångfald. Det måste sägas som det är att det är ingen som ger sig in i poesiutgivning med något annat i åtanke än optimism och intresse av att föra fram något. Jag tror inte att det är ekonomiska förutsättningar som får människor att fortsätta skriva poesi. Det är något annat."

Heiðar Ingi Svansson, ordförande för förläggarföreningen Félag íslenskra bókaútgefenda, i RÚV om förutsättningarna för att ge ut lyrik på Island.

onsdag 10 juli 2019

Isländsk polis stoppade bilist med extrem rattfylla


Polisen på Suðurnes fick gnugga sig i ögonen när de nyligen stoppade en bilist för rattfylleri. Mannen körde bil med 4,31 promille i blodet. Det visade sig att han knappt kunde stå - och än mindre var han lämpad att sitta vid ratten efter att ha druckit så mycket alkohol.

Ingen av de poliser som var inblandade i gripandet hade tidigare stoppat en bilist med så mycket alkohol i blodet. Polisen skriver på Facebook att föraren utöver indraget körkort kan räkna med "svindlande höga böter". Enligt den kalkylator som finns hos Samgöngustofa skulle mannen bli av med körkortet i 24 månader och få betala 210 000 isländska kronor i böter.

Island sänkte nyligen gränsen för rattfylleri i samband med införandet av en ny trafiklag. Alltinget beslutade i juni att den lagliga gränsen går vid 0,2 promille. Tidigare var det tillåtet med 0,5 promille. Gränsen för grovt rattfylleri går vid 1,2 promille.

Kommun- och kommunikationsminister Sigurður Ingi Jóhannsson beskrev på Facebook den nya lagen som ett steg mot ökad trafiksäkerhet.

Här kan du läsa mer om rattfylleri på Island.

Isländska veganer tänker oftare på matens klimatpåverkan

Mjölkprodukter och vitt kött är det som islänningar oftast får i sig. Men det är många som tänker på klimatet och miljön när de väljer vad de äter. Och det är personer som ofta eller alltid äter helvegetariskt som tar hänsyn till matens klimatpåverkan. De som inte oroar sig för miljön har heller inte ändrat sina matvanor. Det visar en undersökning utförd av MMR.

Inom loppet av några få år har veganism fått ordentligt fäste på Island. Sett till hur utbudet ökat i livsmedelsbutiker och på matställen rör det sig tveklöst om en filosofi som i det närmaste exploderat. Veganer kan ännu inte räkna med att restauranger alltid erbjuder helvegetariska alternativ - men det blir allt färre som inte har något veganskt på menyn.

Än så länge är det dock en kosthållning som en liten del av befolkningen praktiserar. Det är 7 procent som ofta eller alltid äter veganskt medan 11 procent gör det då och då. Men 81 procent äter sällan eller aldrig veganskt.

Den mest utbredda livsmedelstypen är mjölkprodukter. Hela 57 procent konsumerar regelbundet mjölkprodukter. Nästan lika vanligt är vitt kött - som kyckling - med 54 procent följt av rött kött - som lamm, nöt och gris - med 49 procent.

Island tillhör de länder i världen där konsumtionen av fisk är som störst. Det är dock inte mer än 39 procent som uppger att fisk ofta eller alltid ingår i de dagliga matvanorna. Och 24 procent äter aldrig fisk.

Det är 34 procent som svarar att något vegetariskt ständigt hamnar på tallriken. Vidare är det 29 procent som säger att de regelbundet äter miljövänliga matvaror medan 24 procent alltid eller ofta väljer ekologiska livsmedel.

Kvinnor, islänningar i åldern 18 till 29 år och personer bosatta i huvudstadsregionen föredrar ofta vegansk eller vegetarisk mat. Kvinnor väljer dessutom i större utsträckning miljövänligt och ekologiskt.

Män äter mer rött kött medan kvinnor hellre väljer vitt kött. Fisk är särskilt populärt bland islänningar som har fyllt 68 år. Mjölkprodukter och rött kött ingår oftare i den dagliga kosten bland boende på landsbygden.

En vegansk kosthållning har störst utbredning bland Gröna vänsterns sympatisörer. Samma sak gäller vegetarisk mat samt miljövänliga och ekologiska livsmedel. Socialdemokraternas väljare är mest sugna på fisk. Mjölkprodukter går bäst hos anhängare till Centerpartiet och Framstegspartiet. Just Framstegspartiets sympatisörer konsumerar dessutom mest rött kött.

De som äter enbart växtbaserat är också mest bekymrade för den globala uppvärmningen. Även bland dem som äter vegetariskt är oron för klimatförändringarna utbredd. De som har mjölkprodukter och rött kött som ett givet inslag i den dagliga kosten känner sällan eller aldrig någon oro för klimatet.

Det märks också tydligt att veganism är ganska nytt som ett bredare samhällsfenomen. Många av dem som nu äter helvegetariskt har på sistone gjort stora förändringar i sin kosthållning. Även de islänningar som äter vegetariskt samt köper ekologiskt och miljövänligt har i stor utsträckning ändrat sina matvanor.

Även här är det de regelbundna konsumenterna av mjölkprodukter och rött kött som ändrat sig minst. De har i regel inte gjort några avgörande förändringar i sina dieter.

Här kan du läsa mer om att vara vegan och vegetarian på Island.

Köpte flygbiljetter för att stjäla från taxfree-butiken - döms

Gång på gång köpte mannen billiga flygbiljetter med avresa från Keflavík. Men i stället för att resa använde han biljetterna för att komma in till taxfree-butiken. Där stal han i flera månaders tid stora mängder cigaretter. Nu döms mannen till åtta månaders fängelse för grov stöld. Han ska dessutom ersätta taxfree-butiken Fríhöfnin med 1,6 miljoner isländska kronor.

I augusti förra året vände sig taxfree-butiken Fríhöfnin i Keflavík till polisen. Då hade butiken under en längre tid drabbats av stora stölder av cigaretter. Misstankarna riktades snart mot en litauisk man och tre misstänkta medhjälpare.

Efter ett par veckor kallades mannen till förhör. Han erkände då att han stulit cigaretter. Han medgav också att han vid några tillfällen syntes på film från övervakningskameror. Några av stölderna fanns även på film.

Då hade mannen under åtta månaders tid köpt 31 flygresor från Keflavík. Han åtalades dock för sexton fall av stölder från taxfree-butiken. Totalt gällde det stölder av 265 cigarettlimpor.

I februari i år greps mannen på flygplatsen i Keflavík. Då hade han stulit cigaretter och parfym till ett värde av 124 677 isländska kronor. Han ertappades med stöldgodset men nekade ändå till brott.

Mönstret var hela tiden detsamma. Mannen köpte billiga flygbiljetter, checkade in, passerade säkerhetskontrollen och hade med sig en mindre resväska. I stället för att gå ombord plockade han på sig cigarettlimpor som han smusslade ned i väskan. Därefter lämnade han flygplatsen.

Ett annat beteende som han upprepade var att han i regel köpte något litet i taxfree-butiken. Ofta betalade han till exempel för några burkar öl - medan han samtidigt kunde ha upp till 30 limpor cigaretter i väskan.

Under rättegången i Héraðsdómur Reykjaness hävdade mannen att han inte hade satt några stölder i system. Att han köpte biljetter som han inte utnyttjade var enligt mannen en konsekvens av att han ibland drack sig berusad på flygplatsen och därför nekades att gå ombord. Vid ett annat tillfälle skulle han ha varit på väg att kliva ombord ett plan till London för att besöka sin son - när han just fick veta att sonen var på väg till Island.

Héraðsdómur Reykjaness skriver i domen att det är en förklaring som måste bedömas som osannolik. Mannen bokade vid ett tillfälle en avresa från Keflavík dagen efter en annan avresa. Om han verkligen hade haft avsikten att resa hade han enligt rätten knappast bokat en annan resa om han inte hade räknat med att vara kvar på Island.

Mannen tros ha haft tre medhjälpare. Polisen har dock inte lyckats hitta någon av dem. Åtminstone två av dem tros inte längre vara bosatta på Island. Delar av stöldgodset hittades i en lägenhet i Mosfellsbær.

Nu döms mannen till åtta månaders fängelse för grov stöld. Han ska dessutom betala drygt 1,6 miljoner isländska kronor i skadestånd till Fríhöfnin. Enligt Héraðsdómur Reykjaness måste brottet betraktas som grovt eftersom det var planerat och pågick under lång tid.

Här kan du läsa mer om stölderna från flygplatsen i Keflavík och här kan du läsa domen i sin helhet.

Dagens citat

"Iceland has a sterling reputation for producing incredibly talented, unique artists. This shop is owned by a few of them and its selection is top notch. Add to that the fact that it has been designed so that customers can chill out and socialise with one another and you’ve got a winning formula."

Marcus Barnes i NME om varför han rankar 12 Tónar i Reykjavík som en av världens tio bästa skivbutiker.

tisdag 9 juli 2019

Titta in i lunnefåglarnas hålor i direktsändningInte på någon annan plats i världen finns det så många lunnefåglar som på Island. Det är också den talrikaste fågeln i hela landet. Men även på Färöarna finns stora kolonier. På samma sätt som på Island har många ungar de senaste åren inte överlevt somrarna eftersom det inte funnits tillräckligt med föda.

Varje år följer Havstovan häckningen på Skúvoy med hjälp av kameror i femton hålor. I år har femton av dessa hålor använts. Åtta ungar har redan kläckts och de övriga kommer att kläckas under de närmaste dagarna. Ovan kan du följa vad som händer i hålorna. Det finns också en översiktskamera som visar vad som händer ovanför marken.

Lägsta stödet för Socialdemokraterna efter valet

Socialdemokraterna backar till den sämsta siffran på närmare två år. Samtidigt ökar Centerpartiet till den högsta nivån efter skandalen på Klaustur förra hösten. Även Självständighetspartiet går framåt och befäster sin ställning som Islands i särklass största parti. Det visar en ny opinionsmätning utförd av Gallup.

De senaste månaderna har rörelserna i opinionen varit ganska små. Majoriteten av förändringarna ligger inom den statistiska felmarginalen. Men den senaste väljarbarometern från Gallup understryker den senaste tidens trender.

Centerpartiet har kommit över det ras som drabbade efter skandalen på Klaustur där partitoppen under en barrunda hånade och kränkte kvinnor och olika minoritetsgrupper. Stödet är nu 11,4 procent, en uppgång med 1,4 procentenheter jämfört med föregående månad. Siffran är Centerpartiets bästa sedan skandalen.

Att Centerpartiet har vunnit tillbaka de väljare som flydde efter barskandalen är en av de tydligaste trenderna. En annan är att Socialdemokraternas uppgång efter alltingsvalet 2017 är bruten.

Socialdemokraterna sjunker till 14,7 procent, en minskning med 1,9 procentenheter. Så lågt har inte väljarstödet varit hos Gallup sedan valet i oktober 2017. Det rör sig alltså om den sämsta noteringen på närmare två år.

Stödet för Självständighetspartiet är stabilt. Den här gången får partiet 23,7 procent, en ökning med 0,3 procentenheter. Det betyder att partiet utökar avståndet till Socialdemokraterna och befäster sin ställning som Islands största parti.

En annan trend är att Gröna vänsterns tillbakagång har hejdats. Länge sjönk partiet tillbaka efter beslutet att bilda regering med Självständighetspartiet och Framstegspartiet. Det är 13 procent av väljarna som sympatiserar med Gröna vänstern, en uppgång med 0,6 procentenheter.

Stödet för både Piratpartiet och Renässans har de senaste månaderna varit ganska stabilt. Piratpartiet får 11,3 procent - en ökning med 0,1 procentenheter - och Renässans får 10,1 procent - en minskning med 0,8 procentenheter.

För tredje månaden i följd är Framstegspartiet det minsta partiet i alltinget. Nu är stödet 8,6 procent, en uppgång med 0,1 procentenheter.

Folkets parti hamnar däremot under alltingets femprocentsspärr för sjätte månaden i rad. Partiet har inte varit ovanför spärren någon gång under 2019. Nu minskar dock avståndet. Folkets parti får 4,2 procent, en uppgång med 1 procentenhet.

För Islands socialistparti ökar däremot avståndet upp till spärren. Partiet har nu stöd av 3 procent av väljarkåren, en nedgång med 0,7 procentenheter.

Stödet för koalitionen mellan Självständighetspartiet, Gröna vänstern och Framstegspartiet är 50,7 procent. Jämfört med föregående månads mätning av Gallup innebär det en uppgång med 1,1 procentenheter.

Här kan du läsa mer om opinionsläget.

Parkvärdar rensar bort turisters stenrösen på Island

3 219 stenar fanns i det röse som turister byggt nära Hjálparfoss i Þjórsárdalur. Det tog en nationalparksvärd över en timme att förstöra högen. Turiströsena beskrivs som en plåga som förstör naturen. Trots att nationalparksvärdar dagligen raserar turiströsen finns de så gott som överallt i närheten av populära besöksmål.

Stenrösen pekade i forna tider ut vägen för den som färdades till fots eller på hästryggen. I dåligt väder hade dessa stenpyramider stor betydelse för att resenärer skulle följa rätt led. Många av dessa äldre stenrösen betraktas i dag som kulturminnen och skyddas enligt lag.

Att resa egna stenrösen har blivit allt populärare bland turister. De är dock allt annat än uppskattade. Det märks inte minst på vilka ord som används om de olika typerna av rösen. Ett gammalt röse kallas varða vilket betyder just 'röse'. Om turiströsen används i stället ofta det snarlika varta vilket betyder 'vårta'.

De rösen som turister reser ses alltså som vårtor i naturen. Nationalparksvärdar ägnar mycket tid åt att rasera turiströsen. Ändå finns denna typ av rösen över hela landet i anslutning till populära turistattraktioner.

Nyligen rensade personal från Umhverfisstofnun bort ett jättelikt röse i närheten av Hjálparfoss i Þjórsárdalur. Myndigheten skriver på Facebook att pyramiden bestod av 3 219 stenar. Det tog 78 minuter att jämna högen med marken och sprida ut stenarna.

Umhverfisstofnun uppmanar alla att inte resa några egna rösen. De förstör landskapet och fyller inte någon funktion. Dessutom är det förbjudet att riva upp marken genom att flytta på stenar:
"Men de rösen som restes här tidigare hade ett viktigt syfte, alltså att visa vägen och många av dem fyller alltjämt detta syfte. Dessa rösen är kulturminnen och bevaras som sådana enligt lag. Stenar som i dag samlas i rösen på naturskyddsområden är förstörs ständigt av nationalparksvärdar eftersom det i praktiken är otillåtet att plocka omkring med lämningar på marken. Stenar som flyttas kan också efterlämna fula sår på bevuxen mark."
Helga Árnadóttir, nationalparksvärd i Vatnajökull, säger till RÚV att turiströsena är en plåga. Hon tror att det beror på okunskap att så många utländska besökare reser egna rösen:
"Vi kan göra mer på riksnivå för att lära de gäster som kommer till oss om varför vi inte anser att det här är lämpligt."
Hákon Ásgeirsson vid Umhverfisstofnun säger i Morgunblaðið att turiströsena länge har gått hand i hand med turismen. Även om det tycks i det närmaste omöjligt att få stopp på byggena anser han att det är viktigt att fortsätta rasera så många som det bara går så snart som möjligt:
"Detta orsakar skador på miljön - särskilt i bevuxna områden - och det kan skapa revor när stenar tas från bevuxna områden. ... Om vi inte tar bort dessa rösen bidrar det till att fler gör sådana stenhögar. Detta är precis som med offroad-körning. Det är viktigt att utradera spåren så att inte fler följer efter."
Här kan du läsa mer om kampen mot turiströsen.

Dagens citat

"Det här kommer i sig inte att förändra den dagliga verksamheten. Detta är först och främst en stor ära och erkännande för nationalparken och kommer förhoppningsvis leda till att nationalparken får mer uppmärksamhet både inrikes och utrikes. ... Och vi kanske får räkna med att vi får mer krävande turister till oss som vill veta mer och få mer information och kunskap."

Magnús Guðmundsson, chef för nationalparken Vatnajökull, i RÚV om att den nu får världsarvsstatus av Unesco - läs mer här.

måndag 8 juli 2019

Ejder häckar vid Blå lagunen - ungar flyttas till fosterfamiljEjdern är den vanligaste fågeln som finns på Island året runt. Den häckar så gott som överallt - och sedan åtminstone tjugo år finns ejderpar som häckar vid Blå lagunen. Men som häckningsplats är inte Blå lagunen lämplig. Där finns ingen mat till ungarna och det är en halv mil till havet. Det innebär att många ungar inte får tillräckligt med föda och svälter ihjäl.

Hallgrímur Hjálmarsson i Grindavík har de senaste åren gjort sitt för att hjälpa ungarna att överleva. Han plockar ägg ur redena och ser till så att de kläcks hemma hos honom med hjälp av en kläckningsmaskin. Därefter tar han med sig ungarna till ett vattendrag.

Här sätter han ut dem i vattnet. Och även om det bara hinner gå en liten stund från kläckningen brukar de redan ha hunnit fästa sig vid honom. Men det glömmer de i regel när en annan ejderfamilj dyker upp. Då brukar ungarna snabbt ansluta sig till den nya familjen och har där betydligt bättre förutsättningar för att klara sig än om de växer upp i lavalandskapet vid Blå lagunen.

Ovan kan du se en film på Hallgrímur Hjálmarssons omplaceringar av ejderungar.

Isländsk mördare dejtar på Tinder efter halva straffet

Med ett tjugotal knivhugg mördade mannen sin kärleksrival. Därefter gjorde han sig av med föremål som skulle kunna binda honom till mordet. Men när han häktades för andra gången erkände han dådet. Mannen dömdes till sexton års fängelse - men efter bara halva tiden är han nu aktiv på Tinder, berättar Fréttablaðið.

Året var 2009 när en ung isländsk man i en video på Youtube bekände sin kärlek till en kvinna. Videon fick en hel del spridning eftersom många tyckte att han det var fint hur han talade om henne. Men hon hade redan ett förhållande med en annan man - en person som också var vän med den man som gjorde videon.

På kvällen den 14 augusti 2010 åkte mannen hem till vännen. Han hade med sig en kniv och han hade planerat dådet. Samma kväll hade han varit ute på kvinnan och druckit alkohol. Hon var kraftigt berusad somnade hemma hos honom. Han tyckte sig då ha funnit rätt tillfälle för att göra sig av med rivalen. I rätten berättade han om själva mordet.
"Jag stod där en liten stund. Jag tror att jag stod där i några minuter eller så och så högg jag honom rakt i bröstet. Jag högg honom två gånger och så for han upp och började springa mot dörren så jag högg honom i halsen och han ramlade och jag högg honom sedan i ryggen."
Mannen åkte först till hamnen i Hafnarfjörður. Där kastade han bland annat en del av de kläder han hade på sig vid tiden för mordet i i vattnet. Andra föremål kastade han på soporna.

Två dagar senare grips mannen för första gången. Han nekar och släpps så småningom. Nästa gång han grips är den 26 augusti. Då har polisen mer bevis. Efter nio dagar erkänner mannen mordet.

Under rättegången i Héraðsdómur Reykjaness berättar mannen att han inte ansåg att kvinnan och rivalen var lyckliga. Själv hade han sedan en längre tid konstaterat att han bara skulle kunna få henne om han undanröjde honom. Så småningom började planerna på mordet ta form.

Rätten ansåg inte att mannen kunde dömas till ett fängelsestraff eftersom han led av en psykisk störning. I stället sattes han i förvar. Han skulle dessutom betala totalt 3 miljoner isländska kronor i skadestånd.

Domen överklagades till Hæstiréttur Íslands. Här gjorde rätten en annan bedömning. Mannen dömdes till sexton års fängelse för mord. Hæstiréttur Íslands höjde även skadeståndet till offrets anhöriga.

Anhöriga till mordoffret var mycket upprörda efter den första domen. När den revs upp och mannen dömdes till fängelse applåderade de när domslutet lästes upp. Utanför salen omfamnade de varandra.

Hæstiréttur Íslands meddelade domen den 13 oktober 2011. Eftersom mannen fick räkna in den tid han suttit häktad har han nu avtjänat ungefär halva straffet. Nu är han aktiv på Tinder. Det rapporterar Fréttablaðið som hittat informationen i en grupp på Facebook där kvinnor delar med sig av negativa erfarenheter från personer som de träffat genom dejtningappar och andra nättjänster.

En app som Tinder är inte tillåten för den som avtjänar ett fängelsestraff. Att mannen nu kan använda Tinder innebär alltså att han inte längre sitter på anstalt. Han har tidigare flyttats till en öppen anstalt.

Páll Winkel, generaldirektör för Fangelsismálastofnun, säger i Fréttablaðið att han inte kan kommentera enskilda fall. Efter att ha suttit på ett högsäkerhetsfängelse brukar dock interner först flyttas till en öppen anstalt för att därefter flyttas till hemmet med övervakning genom fotboja.

Här kan du läsa domen i sin helhet.

Nationalparken Vatnajökull blir Islands tredje världsarv

Nationalparken Vatnajökull får status som världsarv av Unesco. Det är den unika naturen och kombinationen av vulkaner och glaciärer som ligger bakom beslutet. Beslutet innebär att ytterligare 12 procent av Islands yta nu klassas som ett världsarv. Men Unesco ratar områdena längs älven Jökulsá á Fjöllum på grund av ägarförhållandena.

År 2004 blev Þingvellir Islands första världsarv. Då var det platsens kulturhistoriska betydelse som låg bakom beslutet.

Fyra år senare fick även Surtsey världsarvsstatus. Den här gången var det geologiska faktorer som fällde avgörandet. Vulkanön hade ända sedan den bildades i ett utbrott mellan 1963 och 1967 varit stängd för besökare för att forskare skulle kunna följa hur biologiskt liv utvecklades på ny mark.

I fredags beslutade Unesco att säga ja till Islands ansökan om att göra nationalparken Vatnajökull till ett världsarv. Det är parkens naturhistoriska miljö - där glaciärer och vulkaner möts - som är skälet till utnämningen.

Nationalparken Vatnajökull är 14 071 kvadratkilometer och täcker 14 procent av Islands yta. För några år sedan införlivades nationalparkerna Skaftafell och Jökulsárgljúfur i Vatnajökull. Sommaren 2017 inkluderades glaciärlagunen Jökulsárlón.

Det senaste tillskottet gjordes i juni i år när ett område på 560 kvadratkilometer kring lavaområdet Óðáðahraun, fjället Herðubreið och Herðubreiðarlindir tillkom. Miljöminister Guðmundur Ingi Guðbrandsson beskrev i ett pressmeddelande området som viktigt just för ansökan till Unesco.

Men det är inte hela nationalparken Vatnajökull som får världsarvsstatus. Klassificeringen gäller ungefär 12 procent av Islands yta.

Unesco har inga invändningar mot det nytillkomna området vid Herðubreið. Däremot inkluderas enligt beslutet inte området kring glaciärälven Jökulsá á Fjöllum. Skälet är att staten inte äger all mark. Beslutet innebär att kanjonen Ásbyrgi och vattenfallet Dettifoss inte ingår i världsarvet i det här skedet.

Unesco pekar dessutom på en rad åtgärder som behöver vidtas i nationalparken. Vid Vatnajökull behövs bättre infrastruktur för att kunna ta emot alla besökare. Insatser är nödvändiga för att stoppa offroad-körning. Och arbetet med att helt och hållet införliva området vid Herðubreið i nationalparken måste slutföras.

Guðmundur Ingi Guðbrandsson skriver på Facebook att Unescos beslut bekräftar att nationalparken Vatnajökull och dess unika natur har ett värde för hela mänskligheten. I ett pressmeddelande säger han att 
"Områdets natur som nu inkluderas i världsarvslistan är storslagen - med spännande lavaformationer, svarta stränder, sällsynt växtlighet, vidder som har få motsvarigheter, lämningar från enorma översvämningskatastrofer och glaciärer som bär på en otrolig historia och samtidigt återspeglar klimatfaran. Det är mycket ovanligt att en så stor del av ett land finns på Unescos världsarvslista. Detta är sannerligen en glädjedag."
För att antalet besökare inte ska bli för stort kan det bli aktuellt att införa begränsningar under högsäsongen. Nyligen fattade nationalparkens styrelse beslut om att arrangörer behöver söka tillstånd för sin verksamhet. De kommer också att få betala en serviceavgift. Tanken är att de nya reglerna ska träda i kraft vid årsskiftet.

Här kan du läsa mer om nationalparken Vatnajökull.

Dagens citat

"Det finns många exempel på mindre orter som inte tål sådana motgångar. Det var ett stort slag och många var rädda men det var väldigt få som klagade. I stället började människor direkt att fundera på lösningar och att vända försvar till anfall."

Greta Mjöll Samúelsdóttir, näringslivs- och kulturansvarig i Djúpavogshreppur, i Fréttablaðið om hur kommunen har återhämtat sig sedan rederiet Vísir flyttade fiskeindustrin från centralorten Djúpivogur - läs mer här.

söndag 7 juli 2019

Dagens bonuscitat

"Det var massor av skräp: avfall, engångsgrillar, vinflaskor, blöjor, badkläder, handdukar och äckel. Så sorgligt att se. ... Det är första gången som jag upplever något sådant, att se en plats som tidigare var så fantastisk i så dåligt skick."

Jón Ragnar Jónsson i Nútíminn om varför han och en vän på eget initiativ städade omklädningsrummen vid Seljavallalaug - läs mer här.

Två av tre islänningar vill ha fler övervakningskameror

En stor majoritet av islänningarna vill se fler övervakningskameror i landet. Två av tre är för en utbyggnad - men bara en av åtta motsätter sig utökad kameraövervakning. Det största motståndet finns bland Piratpartiets sympatisörer. Det visar en undersökning utförd av Zenter på uppdrag av Fréttablaðið.

Mordet på Birna Brjánsdóttir i januari 2017 gjorde att frågan om övervakningskameror på allmän plats började diskuteras allt mer. Den sista gången hon sågs i livet var genom bilder från en kamera på Laugavegur i Reykjavík. Inte minst förespråkade polisen en utbyggnad av nätverket av övervakningskameror.

I Reykjavík pågår nu förberedelser för en utbyggnad. Polisen har föreslagit en rad platser. Det blir senare upp till Neyðarlínan - det statligt och kommunalt ägda bolaget som driver nödnumret 112 - att i samarbete med kommunen finansiera, installera och underhålla kamerorna.

I Akureyri har utbyggnaden gått snabbare. Polisen hade tidigare tre övervakningskameror i centrum. Nyligen installerades sju nya kameror. Alla utom en finns i stadskärnan. Den finns i stället vid norra infarten till Akureyri. Tanken är att den ska kompletteras med ytterligare en kamera vid den södra infarten.

Det finns ett stort stöd för utbyggnaden. Hela 67,5 procent säger ja till fler övervakningskameror. Bara 12,2 procent säger nej till fler kameror. Resterande 20,3 procent är varken positivt eller negativt inställda.

Kvinnor tar oftare än män ställning för fler kameror. Det starkaste motståndet mot en utbyggnad finns bland sympatisörer till Piratpartiet. Där är det 47 procent som säger ja och 24 procent som säger nej. Bland anhängare till de övriga partierna i alltinget är det en majoritet som förespråkar ett ökat antal övervakningskameror.

Här kan du läsa mer om utbyggnaden av nätverket med övervakningskameror.

Island kan halvera tiden i karantän för hundar

Två veckors karantän för hundar i stället för fyra veckor kan bli verklighet på Island. Förslaget kommer från Matvælastofnun som utrett riskerna för att minska tiden i karantän. Ledarhundar och andra servicehundar kan dessutom få sitta i karantän i hemmet. Det blir nu upp till fiske- och jordbruksminister Kristján Þór Júlíusson att ta ställning till förslaget.

Den som vill föra in en hund till Island måste följa en mängd olika regler. Alla djur måste sitta i karantän i fyra veckor. Hundar får bara föras in vissa förutbestämda dagar varje månad och måste anlända med flyg till Keflavík.

Ofta är väntetiderna på att få en plats långa. I regel är det nödvändigt att boka plats i karantän flera månader i förväg. Inte minst bland uppfödare är de långa köerna ett skäl till frustration.

Hunduppfödarföreningen Hundaræktarfélag Íslands vände sig tidigare i år till en dansk expert för att få ett utlåtande om regelverket. Slutsatsen var att det inte fanns skäl till fyra veckors karantän. Island skulle kunna införa liknande regler som Australien och Nya Zeeland där karantäntiden är tio dagar. Där tas det också hänsyn till varifrån djuren kommer.

De flesta hundarna som importeras till Island kommer från Nordamerika och norra Europa. Där är problemen med sjukdomar begränsade. Och de sjukdomar som finns är under kontroll.

Matvælastofnun är den myndighet som ansvarar för karantän. Nu föreslår myndigheten att tiden i karantän för hundar halveras från dagens fyra veckor till två veckor. Det ska ställas krav på intyg och information om djurets ursprung. Ledarhundar och andra servicehundar ska - om vissa villkor uppfylls - kunna få sitta i karantän i hemmet.

Beslutet om att ändra reglerna ligger på fiske- och jordbruksminister Kristján Þór Júlíussons bord. Frågan behandlas just nu på departementet.

Här kan du läsa mer om karantän för hundar.

Dagens citat

"Detta är den hälsosamma vågen. Vi passar bra in på vegan och keto också så vi är på modet i dag. Det är kul att vara på modet eftersom det är förutsättningen för att producera en god produkt att den säljer bra. Vi är i den positionen nu."

Georg Ottósson, ägare av svampodlingen Flúðasveppir i Flúðir, i Vísir om hur den veckoliga produktionen på 11 ton svamp inte täcker efterfrågan på den isländska marknaden.

lördag 6 juli 2019

Dagens bonuscitat

"We’re building both a community as well as the infrastructure to support a community and a sense of permanent, tangible togetherness."

Avi Feldman, den första rabbinen som bosatt sig på Island, i Ozy om ambitionen att registrera ett judiskt trossamfund - läs mer här.

Nyklippt gräs är islänningarnas favoritlukt

Nyklippt gräs är den lukt som flest islänningar anger som sin favorit. Annat som många tycker doftar gott är vanilj, blommor, mat, kaffe och nybakat. Kvinnor är betydligt mer förtjusta i doften av blommor och vanilj. Medan män i större utsträckning föredrar lukten av mat. Det visar en undersökning utförd av MMR.

Den som vill få en islänning att tycka att det luktar gott har stora möjligheter att lyckas under sommaren. MMR har frågat om favoritdofter - och det är många som svarar med lukter som på olika sätt förknippas med sommaren. Det är också många som kommer att tänka på mat och dryck.

Den vanligaste favoritlukten är nyklippt gräs. Det är 11 procent som anger det som den bästa lukten. Därefter följer vanilj med 6,7 procent, blommor med 5,9 procent, mat med 4 procent, växter med 3,8 procent, nybakat med 3,4 procent, lavendel med 3,2 procent, småbarn med 2,8 procent, kaffe med 2,1 procent och ren tvätt med 2 procent.

Men det är 5,4 procent som säger att de inte har någon favoritdoft. Och det är hela 49,6 procent som svarar något annat - och bland dessa svar finns allt från citron, jordgubbar, rökt lammkött och choklad till hästar, björk, pengar och tvål.

Det är stora skillnader mellan könen. Kvinnor gillar oftare nyklippt gräs, blommor och vanilj. Män är mer förtjusta i lukten av mat. De hävdar också i större utsträckning att de inte har någon favoritlukt.

Islänningar som har fyllt 60 år rankar oftast blommor som den bästa doften. Nyklippt gräs hamnar främst i topp hos personer i åldern 30 till 39 år. Mat fungerar bäst för islänningar mellan 18 och 29 år. Singlar går oftare igång på mat än personer som lever ihop med en partner.

Hvalur får tillstånd för jakt på sillval i fem år

Hvalur får klartecken för att jaga sillval fram till 2023. Tillståndet utfärdades i går av närings- och innovationsdepartementet. Men det fanns anmärkningar mot hur Hvalur skött rapporteringen av de senaste årens jakt. Företaget har fortfarande inte lämnat in några loggböcker för perioden 2014 till 2018, rapporterar Vísir.

Trots att fiske- och jordbruksminister Kristján Þór Júlíusson i februari i år beslutade att tillåta valfångst i ytterligare fem år meddelade Hvalur nyligen att det inte blir någon jakt på sillval i år. Först hävdade Hvalur att ministerns beslut kom så sent att tiden inte räckte till för att förbereda jakten. Därefter hänvisade bolaget till ett tufft marknadsläge.

Men i veckan framkom det att Hvalur sökt om tillstånd först den 14 mars. Och tre och en halv månad senare hade ansökan fortfarande inte godkänts.

Nu rapporterar Vísir att Hvalur har av närings- och innovationsdepartementet fått tillstånd för jakt på sillval fram till 2023. Även om bolaget inte tänker bedriva någon jakt i år har Hvalur alltså möjlighet att återuppta jakten när som helst under dessa fem år.

Departementet vände sig inför beslutet till Hafrannsóknastofnun och Fiskistofa för utlåtanden om Hvalurs ansökan. Fiskistofa anmärkte på att bolaget fortfarande inte hade lämnat in några loggböcker för perioden 2014 till 2018. Det är Hvalurs skyldighet att löpande registrera information om fartyg, besättning, seglingar, jakt och landning av fångster.

Den här gången får Hvalurs miss inga konsekvenser. Men det företag som inte sköter loggböckerna kan mista sitt tillstånd. Det är alltså ett hot som ruvar över Hvalur om inte Fiskistofa får ta del av loggböckerna.

Här kan du läsa mer om Hvalurs beslut att inte jaga val i år.