måndag 22 juli 2019

Återkomsten för Piratpartiets grundare slutade med fiasko


Med 55 röster mot 13 röstades Birgitta Jónsdóttir bort från en plats i Piratpartiets förtroenderåd. Inför omröstningen dömde alltingsledamoten Helgi Hrafn Gunnarsson ut henne som en person som använde sig av hot och som inte gick att lita på. En rad andra piratpartister har samma upplevelser. Birgitta Jónsdóttir anser att hon utsatts för ett karaktärsmord.

Inför alltingsvalet hösten 2017 valde Birgitta Jónsdóttir att inte kandidera på nytt. Hon hade då under en längre tid befunnit sig i konflikt med partikamraterna Helgi Hrafn Gunnarsson och Ásta Guðrún Helgadóttir i alltinget. Situationen var så allvarlig att en arbetsplatspsykolog kallades in för att lösa tvisterna.

Birgitta Jónsdóttir hade då hamnat allt längre ut på Piratpartiets vänsterkant. Hon hade tappat ställningen som partiets populäraste företrädare till Helgi Hrafn Gunnarsson. Hon hade också inför valet 2016 tagit initiativ till ett försök att bilda en vänsterkoalition - ett försök som helt misslyckades.

Efter att hon lämnat alltinget riktade hon gång på gång kritik mot Piratpartiet. Hon ansåg att partiet blivit för byråkratiskt. Inför kommunalvalet i Reykjavík våren 2018 deklarerade Birgitta Jónsdóttir att hon i stället tänkte rösta på Islands socialistparti. Hon uppgav också att hon lämnat Piratpartiet.

Att en grundarna öppet vände sig mot Piratpartiet betraktades internt som ett svek. När hon nyligen meddelade att hon ville ta plats i partiets förtroenderåd var det därför ett utspel som överraskade åtskilliga. Inte minst eftersom rådet är ett forum för att reda ut konflikter - och Birgitta Jónsdóttir har inte gjort sig känd som någon medlare mellan stridande parter.

Omröstningen slutade med ett nederlag för Birgitta Jónsdóttir. Hela 55 ledamöter röstade nej till att hon skulle få en plats i förtroenderådet medan 13 röstade ja.

Men det var Helgi Hrafn Gunnarssons inlägg inför omröstningen som fick stor uppmärksamhet när det läckte till medierna. Han sade att Birgitta Jónsdóttir inte gick att lita på och att hon använde sig av hot för att få sin vilja fram. Hon var dessutom en person som gärna skapade konflikter och livnärde sig på dem. Han uppmanade därför samtliga att rösta nej till hennes kandidatur:
"Jag litar inte på henne att bevara ett förtroende. ... Hon undergräver sina bundsförvanter om hon betraktar dem som ett hot. Hon hotar sina bundsförvanter när hon inte får som hon vill och förminskar deras arbete - i synnerhet om det går bra för dem. Detta är min mångåriga erfarenhet av att arbeta med Birgitta Jónsdóttir. ... Och när Birgitta Jónsdóttir inte får bestämma så upplever hon inte ett avslag utan en attack och hon svarar då därefter."
Helgi Hrafn Gunnarsson sade att det bara var partiets alltingsledamöter som vågade stå upp mot Birgitta Jónsdóttir. Han hade förståelse för att andra som inte hade en lika stark ställning alltjämt var rädda för henne. När Birgitta Jónsdóttir gick upp i talarstolen sade hon att hon upplevde att hon just utsatts för ett karaktärsmord:
"Jag tycker att det är helt otroligt att höra det som människor på positioner med stor makt har sagt här. Jag tycker att det är otroligt och jag kan absolut ta mycket till mig och har ofta gjort det, men jag upplever att det liksom har begåtts ett karaktärsmord här i kväll och det är inte vackert."
Nästa person i talarstolen var Þórólf­ur Júlí­an Dags­son, som i senaste kommunalvalet toppade Piratpartiets lista i Reykjanesbær. Han reagerade starkt på hur kritiken mot Birgitta Jónsdóttir framfördes:
"Det här är det mest motbjudande mötet som jag någonsin har varit på."
Birgitta Jónsdóttir skrev efter nederlaget i omröstningen på Facebook att hon inte ville kommentera mötet i medierna. Helgi Hrafn Gunnarsson sade i Morgunblaðið att han inte ville Birgitta Jónsdóttir något illa. Men det var nödvändigt att säga det som sades inför omröstningen och han hade inte tvekat om att göra samma sak igen. Þórólf­ur Júlí­an Dags­son höll i Morgunblaðið fast vid att kritiken mot henne gick för långt.

Ingen av de alltingsledamöter som var på plats röstade för Birgitta Jónsdóttir. Halldóra Mogensen säger till Vísir att hon har stor respekt för det Birgitta Jónsdóttir gjort för partiet och att hon gärna får kvarstå som medlem. Men hon anser inte att förtroenderådet är rätt plats för Birgitta Jónsdóttir:
"Vi vore inte här om det inte vore för henne och jag har oändlig respekt för henne på grund av det. Men hon är en omstridd person och då är förtroenderådet inte den rätta platsen. De individer som ingår där behöver åtnjuta i det närmaste samtligas förtroende. De behöver liksom vara oomstridda."
Birgitta Jónsdóttir ska ha lämnat mötet i tårar. Men kritiken tog inte slut där. Sara Elísa Þórðardóttir, ersättare i alltinget, sade i Stundin att det enda hon ångrade var att kritiken mot Birgitta Jónsdóttir framförts långt tidigare:
"Oavsett om du bildar ett band, en familj eller ett politiskt parti så ger det dig ingen rätt att utsätta medlemmar för allvarligt psykiskt våld. Birgitta Jónsdóttir är inte offret i det här fallet. Hon är förövaren."
Ásta Guðrún Helgadóttir satt i alltinget i två år samtidigt som Birgitta Jónsdóttir. Hon skrev på Facebook att hon fortfarande bearbetade den tiden och att debatten efter omröstningen till förtroenderådet rev upp minnena:
"Söndra och härska, skapa splittring. Att utöva makt i kaoset. Platt struktur ska inte betyda ingen struktur alls - men för henne så betydde platt struktur kaos, att det var möjligt att ständigt flytta gränserna, att ställa orealistiska krav på andra. Andra regler gäller för henne än andra. Detta kaos skapade en diktator där den fräckaste fick styra och när det gjordes försök sätta sig på tvären så blev det ren kalabalik."
Alltingsledamoten Björn Leví Gunnarsson stämmer in i den kritik som Helgi Hrafn Gunnarsson riktade mot Birgitta Jónsdóttir inför omröstningen. Han säger i Morgunblaðið att Piratpartiets ledamöter i alltinget före mötet kom överens om hur de skulle hantera nomineringen av Birgitta Jónsdóttir till förtroenderådet:
"Hon är naturligtvis en kämpe med näven i luften för att driva igenom sina goda saker och det finns bara gott att säga om det. Men samtidigt som näven i luften är hennes främsta styrka så är den också hennes största brist."
Rannveig Tenchi, ersättare för Piratpartiet i kommunfullmäktige i Reykjavík, har sedan tidigare lämnat det interna partiarbetet. Hon säger till DV att det var ett misstag från början att nominera Birgitta Jónsdóttir. Men hon anser också att det inom Piratpartiet finns en kultur där hårda angrepp blivit norm:
"Det finns så mycket mobbning inom partiet. Kommunikationen är verkligen rutten."
Birgitta Jónsdóttir skriver till DV att hon inte har några planer på att grunda något nytt politiskt parti. Agnes Erna Esterardóttir och Hrannar Jónsson, som också var nominerade till förtroenderådet, valdes båda in med stor majoritet. Eftersom Birgitta Jónsdóttir röstades bort har rådet just nu bara två medlemmar i stället för tre.

Här kan du läsa mer om Birgitta Jónsdóttirs försök att återvända till Piratpartiet.