tisdag 23 juli 2019

Bara 2 procent av islänningarna ratar sociala medier

Nästan hela Island finns på Facebook. Och det är bara 2 procent av islänningarna som inte använder några sociala medier alls. Ökar mest under det senaste året gör Instagram och Tinder. Däremot tappar Youtube, Twitter, Reddit och Pinterest mark bland användarna. Det visar en undersökning utförd av MMR.

Facebook behåller ställningen som den sociala plattform där flest islänningar har ett konto. Nu finns 92 procent av invånarna på Facebook. Det innebär en ökning med 1 procentenhet jämfört med förra året. Det är bara bland pensionärer som det är något mindre vanligt att använda Facebook.

Snapchat är nu näst störst i landet bland sociala medier. Det är 64 procent som regelbundet använder Snapchat. Det är visserligen en tillbakagång med 2 procentenheter - men det räcker ändå för att gå om Youtube som backar med 4 procentenheter till 61 procent. Spotify används av 51 procent, en uppgång med 1 procentenhet.

Ökar mest i popularitet gör Instagram. Nu uppger 50 procent att de regelbundet använder Instagram, en ökning med 6 procentenheter.

Därefter är det ett stort steg ned till sexan på topplistan. Där återfinns Pinterest med 18 procent, en nedgång med 4 procentenheter. Därefter följer Twitter med 14 procent (-3), Tinder med 8 procent (+2), Linkedin med 7 procent (-1) och Reddit med 6 procent (-2).

Anmärkningsvärt är att det bara är 2 procent som svarar att de inte använder några sociala medier alls regelbundet.

Kvinnor använder oftare Facebook, Snapchat och Instagram. Män finns i större utsträckning på Youtube och Spotify.

Alla sociala medier utom Facebook har flest användare i åldersgruppen 18 till 29 år. Facebook är störst bland islänningar i åldern 30 till 49 år. Facebook är också ensamt om att även ha en stor andel användare som har fyllt 68 år. I synnerhet Spotify och Instagram har svårt att locka äldre användare.

Spotify och Instagram är klart starkare i huvudstadsregionen. Facebook, Snapchat och Youtube är däremot alla ungefär lika starka i storstäderna som på landsbygden.

Här kan du läsa mer om islänningarnas användning av sociala medier.