lördag 27 juli 2019

Dagens bonuscitat

"Isländsk turism är av naturliga skäl väldigt beroende av utbudet av flyg så om flygutbudet minskar så plötsligt som det har gjort nu tar det tid att bygga upp det och vi vet att en hållbar destination bygger upp det med tiden."

Jóhannes Þór Skúlason, vd för näringslivsorganisationen Samtök Atvinnulífsins, i Vísir om hur Wow Airs konkurs samt Deltas och Easy Jets beslut att minska flygtrafiken till Island påverkar turismen.