måndag 8 juli 2019

Ejder häckar vid Blå lagunen - ungar flyttas till fosterfamiljEjdern är den vanligaste fågeln som finns på Island året runt. Den häckar så gott som överallt - och sedan åtminstone tjugo år finns ejderpar som häckar vid Blå lagunen. Men som häckningsplats är inte Blå lagunen lämplig. Där finns ingen mat till ungarna och det är en halv mil till havet. Det innebär att många ungar inte får tillräckligt med föda och svälter ihjäl.

Hallgrímur Hjálmarsson i Grindavík har de senaste åren gjort sitt för att hjälpa ungarna att överleva. Han plockar ägg ur redena och ser till så att de kläcks hemma hos honom med hjälp av en kläckningsmaskin. Därefter tar han med sig ungarna till ett vattendrag.

Här sätter han ut dem i vattnet. Och även om det bara hinner gå en liten stund från kläckningen brukar de redan ha hunnit fästa sig vid honom. Men det glömmer de i regel när en annan ejderfamilj dyker upp. Då brukar ungarna snabbt ansluta sig till den nya familjen och har där betydligt bättre förutsättningar för att klara sig än om de växer upp i lavalandskapet vid Blå lagunen.

Ovan kan du se en film på Hallgrímur Hjálmarssons omplaceringar av ejderungar.