onsdag 31 juli 2019

Fler asylsökande till Island under 2019

369 personer sökte asyl på Island under första halvåret. Trenden med färre asylsökande ser därmed ut att brytas under 2019. Men den snabba ökningen under årets första månader höll inte i sig under våren och försommaren. Personer från Irak, Venezuela, Syrien och Palestina har störst chanser att få uppehållstillstånd. Det visar statistik från Útlendingastofnun.

Årets första månader innebar ett trendbrott för antalet asylsökande till Island. Efter rekordåret 2016 - då totalt 1 133 personer sökte asyl - minskade ansökningarna både under 2017 och 2018. Men under början av 2019 ökade antalet på nytt. Uppgången kom dock av sig under våren och försommaren.

Första halvåret var det 369 personer som sökte asyl på Island. Under de sex första månaderna 2018 kom 322 asylsökande till Island.

De asylsökande kom från 58 olika länder. Flest - totalt 49 personer - kom från Irak. Därefter följde Venezuela med 31, Afghanistan med 30, Nigeria med 27, Albanien med 22, Georgien med 21, Somalia med 20, Moldavien med 18, Iran med 16 samt Ryssland och Syrien med vardera 10.

Även om det är fler som nu söker asyl så sjunker antalet ansökningar från medborgare i länder som Island klassar som säkra. Dit räknas bland annat Georgien, Albanien och Moldavien. Personer från dessa länder får sällan uppehållstillstånd och utvisas ofta omgående om det inte framgår att de har särskilda skäl som kan motivera asyl.

En majoritet av de asylsökande är vuxna män. Första halvåret svarade män för 198 ansökningar, kvinnor för 79, pojkar som inte fyllt 18 år för 43 och flickor som inte fyllt 18 år för 45.

Av de 500 ansökningar som behandlades under årets sex första månader var det 111 personer som fick stanna. Det var 26 irakier som fick uppehållstillstånd. Andra nationaliteter som ofta beviljades asyl var venezuelaner med 18, syrier med 15 och palestinier med 11.

Det var totalt 45 män som fick stanna, 28 kvinnor, 17 pojkar och 21 flickor.

Från de säkra länderna Albanien, Georgien, Makedonien och Moldavien avgjordes sammanlagt 62 fall. Bara en av dessa asylsökande - en albansk medborgare - fick uppehållstillstånd.

Det var 118 personer som fick avslag. Resterande 261 ansökningar avslutades genom utvisning med hänvisning till Dublinkonventionen, asylstatus i annat land, tillbakadragande av ansökning eller utresa på eget initiativ.

Här kan du läsa mer om asylsökande på Island.