fredag 26 juli 2019

Försäljning av Vigur i Ísafjarðardjúp kommer närmare

En försäljning av ön Vigur kommer allt närmare. Men kommunen Ísafjarðarbær hoppas fortfarande att regeringen ska gripa in och köpa Vigur för att inte riskera att ön får en utländsk ägare som stänger den för besökare. Prislappen är 320 miljoner isländska kronor. Flera utländska spekulanter tvekar på grund av restriktioner för helikopter och karantänsregler.

Vigur i Ísafjarðardjúp har varit till salu i drygt ett år. Än så länge har ön inte fått någon ny ägare. Men det finns intresse från både isländska och utländska spekulanter.

Varje år besöks Vigur av omkring 10 000 turister. Under somrarna ordnas dagliga båtturer från Ísafjörður. Under några timmar på ön kan besökarna beskåda sälarna som håller till på stränderna, fågellivet - bland annat finns omkring 30 000 lunnefågelpar som häckar på Vigur - och de historiska byggnaderna.

Kommunerna i regionen vill inte att ön ska köpas av en utländsk ägare som stänger den för allmänheten. Vigur tillhör Súðavíkurhreppur men den lilla kommunen har inte råd att köpa ön. Det har inte heller betydligt större Ísafjarðarbær. Tillsammans med grannkommunen Bolungarvík har de haft informella diskussioner om förutsättningarna för att köpa Vigur.

Tidigare i år vände sig kommunfullmäktige i Ísafjarðarbær till miljöminister Guðmundur Ingi Guðbrandsson med en uppmaning om att staten skulle köpa ön. Genom statligt ägande skulle turismen till Vigur kunna fortsätta och ön alltjämt hållas öppen för allmänheten.

Det brevet har ännu inte besvarats. Nyligen togs frågan upp i kommunfullmäktige igen. Politikerna i Ísafjarðarbær efterlyser ett ställningstagande från Guðmundur Ingi Guðbrandsson och vill fortfarande att regeringen ska agera.

Nyligen berättade RÚV att det kommit tre anbud på Vigur. Den lägsta prislappen som ägarna kan tänka sig är 320 miljoner isländska kronor. En rad anbud ska ha fått nej.

En av spekulanterna är en grekisk medborgare. Där ska en affär ha varit ganska nära innan spekulanten bestämde sig för att dra tillbaka sitt bud. Davíð Ólafsson, den mäklare som ansvarar för försäljningen, säger till Bæjarins Besta att det inte betyder att intresset för Vigur har försvunnit.

Skälet till att den grekiska spekulanten tvekar är enligt Davíð Ólafsson regler för karantän och helikoptertrafik i Ísafjarðardjúp. Spekulanten vill kunna ta med sina hundar till ön och kunna resa med helikopter till Vigur. I dagsläget är det omöjligt. Hundar måste sitta i karantän i fyra veckor och helikoptertrafiken är begränsad:
"I naturreservatet norr om Ísafjarðardjúp får en helikopter inte vidröra marken och Vigur är fridlyst under en viss tid på året. Dessa utländska intressenter vill kunna använda detta resesätt."
Bland spekulanterna finns enligt Davíð Ólafsson kanadensare och amerikaner. Även för dem är restriktionerna för helikoptertrafik ett bekymmer. Han säger till RÚV att de inte vill åka båt ut till Vigur under vintern.

Intresse finns alltså även från isländska spekulanter. En affär kan enligt Morgunblaðið bli klar inom kort.

Här kan du läsa mer om försäljningen av Vigur.