torsdag 4 juli 2019

Hvalur utan tillstånd till jakt på sillval i sommar

Hvalur har i dagsläget inget tillstånd till jakt på sillval. Det är enligt valfångstmotståndaren Ole Anton Bieltvedt det egentliga skälet till att det inte blir någon jakt i sommar. Hvalur har tidigare hävdat att jakten ställs in eftersom beslutet om att tillåta valfångst kom för sent och att det är svårt att hitta en marknad för köttet.

För första gången på 17 år blir det den här sommaren ingen jakt på varken sillval eller vikval i isländska vatten. Den utökade skyddszonen i Faxaflói gör att det inte längre är lönsamt att skjuta vikval. Nyligen beslutade Hvalur - det enda företaget som jagar sillval - att inte jaga val i år.

Det var den 19 februari i år som fiske- och jordbruksminister Kristján Þór Júlíusson gav klartecken för isländsk valfångst i ytterligare fem år. Beskedet var väntat - men det innebar för regeringspartiet Gröna vänstern en stor prestigeförlust eftersom det till skillnad från de två andra regeringspartierna, Självständighetspartiet och Framstegspartiet, vill stoppa jakten.

När Hvalur meddelade att det inte blir någon jakt i sommar hänvisade företaget till det sena beslutet från Kristján Þór Júlíusson. Att klartecknet kom med så kort varsel inför jaktsäsongen gjorde enligt Hvalur att tiden för att göra i ordning båtarna blev för knapp.

Ett annat skäl var läget på exportmarknaderna. Japan är i princip den enda marknaden för kött från sillval. Där har intresset länge varit svagt. Dessutom började Japan i måndags att jaga val - något som förmodligen inte gynnar Hvalur.

Nu anklagar Ole Anton Bieltvedt, ordförande för miljöorganisationen Jarðarvinir, Hvalur för att sprida osanningar om den inställda jakten. Han skriver i ett pressmeddelande att han efter kontakter med fiskedepartementet fått beskedet att Hvalur inte har fått något tillstånd för jakt på sillval i år:
"Bristen på jakttillstånd är därför den sanna grundorsaken till att Hvalur inte kan ge sig ut på sillvalsjakt i sommar."
Enligt Morgunblaðið sökte Hvalur om tillstånd den 14 mars. Den ansökan är ännu inte färdigbehandlad.

Här kan du läsa mer om den inställda valjakten.