torsdag 18 juli 2019

Island förbjuder olivolja med CBD - klassas som läkemedel

En olivolja som innehåller CBD kan inte klassas som ett livsmedel med kosttillskott. Eftersom CBD kan ha medicinsk effekt ska oljan i stället betraktas som ett läkemedel. Och det betyder i sin tur att den inte kan säljas i dagligvaruhandeln. Det beslutar hälsovårdsdepartementet och fastslår därmed ett tidigare avgörande från Lyfjastofnun.

CBD har de senaste åren blivit mycket populärt i USA. Där finns CBD i allt från drycker till skönhetsprodukter. CBD-olja utvinns från hampa. I hampa finns flera aktiva ämnen. THC ger hallucinogena effekter och är på Island förbjudet genom narkotikalagen. CBD finns det i dagsläget inget uttalat förbud mot.

När CBD marknadsförs i bland annat USA är det ämnets lugnande effekter som lyfts fram. Där faller CBD under läkemedelslagstiftningen - medan THC i många delstater alltjämt är förbjudet enligt narkotikalagen.

En isländsk importör började under förra året distribuera olivolja blandad med CBD-olja. Oljan var avsedd för matlagning och fanns i flera butiker. Men den lokala hälsovårdsmyndigheten i Kópavogur och Hafnarfjörður stoppade försäljningen eftersom den innehöll CBD. Bedömningen var att CBD inte var tillåtet att sälja på Island.

Importören överklagade beslutet till Lyfjastofnun men förlorade. Myndigheten konstaterade att det visserligen inte fanns någon information om att oljan skulle kunna innehålla THC. Ändå kunde det inte uteslutas eftersom det inte gjorts någon oberoende analys av produkten.

Vidare ansåg Lyfjastofnun att det inte gick att betrakta CBD-olja som ett kosttillskott. Det finns tecken på att CBD har medicinsk effekt. I väntan på fler studier bör CBD betraktas som ett läkemedel. Det betyder i sin tur att det inte får marknadsföras som ett kosttillskott. I stället krävs ett särskilt tillstånd från myndigheten.

Importören höll inte med och överklagade beslutet till hälsodepartementet. Bolaget hävdade bland annat att Lyfjastofnun inte var konsekvent i sin bedömning. På marknaden fanns redan en mängd olika livsmedel innehållande hampa. Det var enligt företaget väl känt att även dessa kunde innehålla små mängder THC. I så fall borde även dessa betraktas som olagliga.

Det fanns enligt importören i det här fallet inte risk för att storskalig konsumtion av oljan skulle kunna leda till någon berusning. Företaget avsåg att marknadsföra den som ett kosttillskott med koncentrationsförhöjande, inflammationshämmande, avkopplande och återhämtande effekt.

Hälsovårdsdepartementet går alltså på Lyfjastofnuns linje. Det finns signaler på att CBD bör betraktas som ett läkemedel eftersom ämnet kan ha positiv effekt på bland annat epilepsi. Exakt vilken inverkan CBD kan ha är enligt departementet ännu inte tillräckligt utrett. Innan ytterligare forskning har gjorts bör CBD klassas som ett läkemedel.

Inte heller anser hälsovårdsdepartementet att det kan uteslutas att olivoljan med CBD kan innehålla THC. Så länge som det inte bekräftats genom oberoende analyser kan oljan alltså även vara oförenlig med Islands narkotikalagstiftning.

Beslutet innebär att olivoljan med en liten del CBD-olja inte får säljas som ett livsmedel med ett kosttillskott. Den ses i dagsläget som ett läkemedel. För att få sälja läkemedel krävs tillstånd från Lyfjastofnun för varje enskild produkt.

Här kan du läsa beslutet i sin helhet.