tisdag 23 juli 2019

Island fortsätter att vara dyraste landet i Europa

Priserna på Island fortsätter att vara högst i hela Europa. Prisläget i landet ligger i snitt 56 procent över medelvärdet för de 28 EU-länderna. Och det är framför allt mat, tobak och alkohol som är dyrt på Island. Nöjen, restaurangbesök och kläder är också kostsamma. Det visar statistik från EU:s statistikorgan Eurostat.

Levnadsomkostnaderna på Island är alltjämt de högsta i Europa. Prisläget är alltså 56 procent över medelvärdet inom EU. Näst dyrast är Schweiz följt av Norge och Danmark.

Inget är egentligen billigt på Island. I samtliga undersökta kategorier tillhör priserna de högsta i hela Europa. Men när det gäller till exempel möbler, fjärrkommunikation och transporter ligger priserna bara omkring 20 procent över medelvärdet för EU.

Annat är det med alkohol. Där är priserna 112 procent över EU-snittet. Nästan lika dyrt är tobak.

Höga priser sett till snittet inom EU får islänningarna även betala för restaurangbesök, bostäder, nöjen och kläder. Även i dagligvaruhandeln är priserna höga. Kött är näst dyrast i hela Europa efter Schweiz. När det gäller mjölkprodukter och ägg samt spannmålsprodukter är det bara Norge som är något dyrare.