måndag 15 juli 2019

Islänningar säger ja till Norden men nej till EU

Islänningar är ofta positiva till EU och EES-avtalet. Och dessutom tror de ofta att Island skulle kunna förhandla fram ett bra avtal om inträde i unionen. Ändå har nej-sidan ett klart övertag mot dem som förespråkar ett isländskt EU-medlemskap. Det nordiska samarbetet är däremot ingen stridsfråga. Det visar en undersökning utförd av Maskína på uppdrag av utrikesdepartementet.

Det nordiska samarbetet brukar alltid beskrivas som en grundpelare i den isländska utrikespolitiken. Även om den politiska färgen på utrikesministrarna varierar så brukar uppslutningen bakom det nordiska samarbetet vara stark. Också den nuvarande utrikesministern Guðlaugur Þór Þórðarson beskriver det som en hörnsten i utrikespolitiken.

Utrikesdepartementet har vänt sig till Maskína för att undersöka islänningarnas inställning till en rad utrikespolitiska frågor. Och det är just det nordiska samarbetet som sticker ut. Ytterst få ifrågasätter Islands utbyte med övriga Norden.

Hela 92 procent är ganska eller mycket positivt inställda till att Island deltar i det nordiska samarbetet. Bara 0,4 procent är ganska eller mycket negativa. Resterande 7,6 procent uppger att de varken gillar eller ogillar samarbetet.

Omstritt är däremot Nato-medlemskapet - och så har det egentligen varit hela tiden sedan Island gick med i försvarsalliansen för 70 år sedan. Men i dag är det förhållandevis få som tycker att Island ska lämna Nato. Det är 49 procent som ser positivt på att Island är ett Nato-land medan 18,8 procent svarar att medlemskapet är negativt.

Försvarsavtalet med USA väcker även det blandade känslor. Också här är det dock betydligt fler som är nöjda med situationen. Det är 37,1 procent som säger att avtalet är positivt medan 27,9 procent upplever att det är negativt.

EU är i ännu större utsträckning än vattendelare. Det är 40,7 procent som har en positiv bild av EU medan 27,5 procent har en negativ uppfattning om unionen. Och det är dessutom 54,8 procent som tror att Island skulle kunna förhandla fram ett bra avtal med EU medan 45,2 procent inte tror på några gynnsamma inträdesvillkor.

Trots den positiva inställningen till EU är intresset för ett isländskt medlemskap i unionen alltjämt ganska ljummet. Avståndet mellan ja- och nej-sidan är dock mindre hos Maskína än i många andra mätningar. Det är 43 procent som vill fortsätta stå utanför EU medan 31,6 procent vill gå med i unionen.

De två senaste åren har EES-avtalet kommit att ifrågasättas allt mer av konservativa politiker. Det är dock inget missnöje som hittills fått något brett stöd. En majoritet - 55,3 procent - är positiva till avtalet. Bara 11,8 procent är negativa.

Handeln är den viktigaste orsaken för EES-anhängarnas inställning till avtalet. Därefter följer möjligheten att arbeta och studera utomlands. På motståndarsidan är det överlåtelse av makt till EU som är det främsta skälet till missnöjet.