torsdag 25 juli 2019

Ny färja till Västmannaöarna börjar segla i dag

Foto: Vegagerðin
Nästan ett år senare än planerat tas den nya färjan till Västmannaöarna i bruk i dag. Den första turen går från Hemön till Landeyjahöfn på fastlandet klockan 19.30. Den senaste månaden har bägge hamnarna anpassats till det nya fartyget. Det arbetet kommer enligt ett pressmeddelande från Vegagerðin att fortsätta under hösten.

När finanskraschen drabbade Island hösten 2008 blev det politiska svaret en rad nedskärningar och besparingar. Beställningen av en ny färja som skulle trafikera det isländska fastlandet och Hemön sköts upp. Invigningen av den nya färjehamnen Landeyjahöfn 2010 skedde utan att det fanns någon ny färja.

Sedan dess har kritiken mot färjan Herjólfur växt eftersom den inte var anpassad för att använda Landeyjahöfn. När beställningen av en ny färja gjordes fortsatte förseningarna. Vegagerðin ändrade specifikationerna - bland annat utrustades färjan med eldrift - och leveransen försenades efter en tvist om priset med det varv som byggt den.

För en dryg månad sedan anlände den nya Herjólfur - som är den fjärde färjan i ordningen som bär samma namn - till Island. Under tiden har besättningen prövat det nya fartyget samtidigt som bägge hamnarna har anpassats till det.

Premiärturen i reguljärtrafik blir klockan 19.30 lokal tid i kväll från Hemön till Landeyjahöfn. Anpassningen av hamnarna är inte helt färdig utan kommer att fortsätta under hösten.

Här kan du läsa mer om Herjólfur.