måndag 15 juli 2019

Ny karta med service över hela Island

En interaktiv karta som samlar olika typer av service över hela Island har nu lanserats av Byggðastofnun. Kartan innehåller information om allt från idrottsanläggningar, butiker och restauranger till hälsovårdscentraler, veterinärer och skolor. Syftet med kartan är att öka kunskaperna om serviceutbudet i landet.

För första gången finns nu information om tjänster och service i Islands 72 kommuner samlad på ett ställe. Den interaktiva kartan har utvecklats av Byggðastofnun. Initiativet är en del i regeringens glesbygdspolitik.

Målet med kartan är just att samla upplysningar om serviceutbudet i hela landet. Här finns bland annat information för personer på resande fot - som bensinstationer, restauranger, övernattningsställen och butiker - och uppgifter om allt från idrottsanläggningar och kulturscener till kommunkontor, sjukvård, skolor och veterinärer.

Kartan innehåller också länkar till nästan alla av de serviceinrättningar som listas.