tisdag 9 juli 2019

Parkvärdar rensar bort turisters stenrösen på Island

3 219 stenar fanns i det röse som turister byggt nära Hjálparfoss i Þjórsárdalur. Det tog en nationalparksvärd över en timme att förstöra högen. Turiströsena beskrivs som en plåga som förstör naturen. Trots att nationalparksvärdar dagligen raserar turiströsen finns de så gott som överallt i närheten av populära besöksmål.

Stenrösen pekade i forna tider ut vägen för den som färdades till fots eller på hästryggen. I dåligt väder hade dessa stenpyramider stor betydelse för att resenärer skulle följa rätt led. Många av dessa äldre stenrösen betraktas i dag som kulturminnen och skyddas enligt lag.

Att resa egna stenrösen har blivit allt populärare bland turister. De är dock allt annat än uppskattade. Det märks inte minst på vilka ord som används om de olika typerna av rösen. Ett gammalt röse kallas varða vilket betyder just 'röse'. Om turiströsen används i stället ofta det snarlika varta vilket betyder 'vårta'.

De rösen som turister reser ses alltså som vårtor i naturen. Nationalparksvärdar ägnar mycket tid åt att rasera turiströsen. Ändå finns denna typ av rösen över hela landet i anslutning till populära turistattraktioner.

Nyligen rensade personal från Umhverfisstofnun bort ett jättelikt röse i närheten av Hjálparfoss i Þjórsárdalur. Myndigheten skriver på Facebook att pyramiden bestod av 3 219 stenar. Det tog 78 minuter att jämna högen med marken och sprida ut stenarna.

Umhverfisstofnun uppmanar alla att inte resa några egna rösen. De förstör landskapet och fyller inte någon funktion. Dessutom är det förbjudet att riva upp marken genom att flytta på stenar:
"Men de rösen som restes här tidigare hade ett viktigt syfte, alltså att visa vägen och många av dem fyller alltjämt detta syfte. Dessa rösen är kulturminnen och bevaras som sådana enligt lag. Stenar som i dag samlas i rösen på naturskyddsområden är förstörs ständigt av nationalparksvärdar eftersom det i praktiken är otillåtet att plocka omkring med lämningar på marken. Stenar som flyttas kan också efterlämna fula sår på bevuxen mark."
Helga Árnadóttir, nationalparksvärd i Vatnajökull, säger till RÚV att turiströsena är en plåga. Hon tror att det beror på okunskap att så många utländska besökare reser egna rösen:
"Vi kan göra mer på riksnivå för att lära de gäster som kommer till oss om varför vi inte anser att det här är lämpligt."
Hákon Ásgeirsson vid Umhverfisstofnun säger i Morgunblaðið att turiströsena länge har gått hand i hand med turismen. Även om det tycks i det närmaste omöjligt att få stopp på byggena anser han att det är viktigt att fortsätta rasera så många som det bara går så snart som möjligt:
"Detta orsakar skador på miljön - särskilt i bevuxna områden - och det kan skapa revor när stenar tas från bevuxna områden. ... Om vi inte tar bort dessa rösen bidrar det till att fler gör sådana stenhögar. Detta är precis som med offroad-körning. Det är viktigt att utradera spåren så att inte fler följer efter."
Här kan du läsa mer om kampen mot turiströsen.