måndag 29 juli 2019

Pirater sågar behandlingen av Birgitta Jónsdóttir

Birgitta Jónsdóttirs försök att åter bli aktiv inom Piratpartiet blev starten på ett ordkrig där flera tongivande alltingsledamöter riktade hård kritik mot henne. Hon röstades bort från en plats i partiets förtroenderåd efter att ha beskrivits som en opålitlig person som använde sig av hot. Men alla gillade inte hur hon behandlades. Flera tongivande pirater har nu skrivit på en namninsamling i protest

Efter att Birgitta Jónsdóttir lämnade alltinget hösten 2017 dröjde det inte länge innan hon riktade hård kritik mot Piratpartiet. Hon hävdade bland annat att det blivit alldeles för byråkratiskt. Inför kommunalvalet i Reykjavík 2018 meddelade hon att hon gått ur partiet och i stället tänkte rösta på Islands socialistparti.

Hennes tid i alltinget kantades av konflikter med andra pirater. Partiet såg sig till exempel tvunget att kalla in en arbetsplatspsykolog för att försöka få ett slut på personstriderna mellan Birgitta Jónsdóttir, Helgi Hrafn Gunnarsson och Ásta Guðrún Helgadóttir.

Åtminstone utåt blev det lugnare inom partiet. Men de interna konflikterna fortsatte. Birgitta Jónsdóttir drev politiskt allt längre till vänster och hamnade därmed allt längre från Piratpartiets ideologiska mittfåra.

Nyligen meddelade Birgitta Jónsdóttir att hon ville ta plats i förtroenderådet, det partiorgan som bland annat löser konflikter mellan medlemmar. Genom nomineringen ville hon på nytt engagera sig i partiet. Men omröstningen slutade med att hon ned med 55 röster mot 13.

Efter omröstningen läckte Helgi Hrafn Gunnarssons tal inför omröstningen till medierna. Där gick han till hårt angrepp mot Birgitta Jónsdóttir. Han beskrev henne som en person som inte gick att lita på och som använde sig av hot och härskartekniker för att driva igenom sin egen vilja.

Flera andra tongivande piratpartister som jobbat ihop med Birgitta Jónsdóttir i alltinget stämde in i kritiken. Själv sade hon att hon utsatts för ett karaktärsmord.

Helgi Hrafn Gunnarsson ångrade inte det han sagt och ansåg att det var nödvändigt att före omröstningen berätta om hur samarbetet med Birgitta Jónsdóttir hade fungerat. Men det fanns också pirater som tyckte att kritiken hade kunnat framföras på ett bättre sätt. En av dem var Þórólfur Júlían Dagsson, partiets toppkandidat i Reykjanesbær i senaste valet.

Þórólfur Júlían Dagsson är en av dem som har undertecknat ett upprop i protest mot behandlingen av Birgitta Jónsdóttir. Där finns också Guðrún Ágústa Þórdísardóttir och Álfheiður Eymarsdóttir - som båda har varit eller är ersättare i alltinget för Piratpartiet - samt Eva Ísfold Lind Þuríðardóttir som haft olika förtroendeuppdrag för partiet.

Uppropet är ingen stödförklaring till Birgitta Jónsdóttir. I stället är det just hur andra ledande partimedlemmar agerade i samband med omröstningen som de vänder sig mot. Det rörde sig inte om något möte som skulle fungera som ett forum för personliga uppgörelser mellan medlemmar:
"Piratpartiets alltingsledamöter och andra makthavare inom partiet som begärde ordet på mötet gick för långt mot en medlem. Det offentliga angreppet - oavsett vilken ställning den aktuella medlemmen tidigare hade och vad som tidigare kan ha inträffat mellan de berörda - är helt oacceptabelt. Alla ska visas hövlighet och respekt - i synnerhet när det talas om eller till en viss individ. Beteendet från dem som gick för långt vid det aktuella mötet är klandervärt, tjänar inget till för någon och måste fördömas. Man får heller inte bortse från de aktuellas ställning eftersom det förtroende som gräsrötterna har för alltinget inte är någon självklar sak och får naturligtvis en knäck - inom rörelsen såväl som utanför den - när någon beter sig på det här sättet."
Birgitta Jónsdóttir säger i Morgunblaðið att det är bra att medlemmar protesterar mot olämpliga beteenden. Hon säger vidare att hon inte försöker tänka engagera sig i Piratpartiet igen.

Här kan du läsa mer om turerna kring hur Birgitta Jónsdóttir röstades bort.