torsdag 11 juli 2019

Snusmonopolet på Island är historia - bara nässnus tillåts

Det är inte längre bara tobaksmonopolet ÁTVR som får producera det snus som säljs på Island. Som lagen ser ut i dag anser sig inte ÁTVR kunna säga nej till andra leverantörer av snus. Men för att få klartecken finns ett avgörande krav - bara nässnus kan tillåtas. Inget snus som är avsett för munnen kommer att få tillstånd.

Året var 1997 när Island förbjöd svenskt snus. Det innebar att det inte längre var tillåtet att sälja snus som skulle tas som prillor under läppen. Bara nässnus var tillåtet. I praktiken innebar det att det bara fanns ett val för isländska snusare: Íslensk neftóbak från det statliga sprit- och tobaksmonopolet ÁTVR.

Under de första åren efter förbudet var smugglingen av snus från Sverige omfattande. På senare år har den minskat. Den som i dag stoppas med svenskt snus i tullen kommer att få det beslagtaget. Om det rör sig om större partier väntar böter.

Trots förbudet mot annat än nässnus är det ganska vanligt att snusa genom prillor i munnen. Det nässnus som finns på marknaden används ofta för just prillor. Undersökningar visar att omkring fyra femtdelar av de isländska snusarna gör prillor - medan bara en av fem använder nässnuset just i näsan.

Så länge det rör sig om nässnus finns det nu enligt Viðskiptablaðið en öppning in på den isländska marknaden. Under 2011 fick ÁTVR ansökningar från fyra leverantörer som ville få in sitt nässnus på Island. ÁTVR befarade att det i själva verket berörde sig om läppsnus i stället för nässnus.

Den utredning som gjordes var klar 2013 och visade att ÁTVR inte hade rätt att stoppa typer av snus som liknade Íslensk neftóbak. Eftersom ett sådant inte förbud rymdes inom lagen ansåg sig ÁTVR inte längre kunna säga nej till andra leverantörer.

Marknaden öppnades den 1 juni i år. Sigrún Ósk Sigurðardóttir, biträdande chef för ÁTVR, säger i Viðskiptablaðið att det ännu inte kommit några ansökningar från leverantörer om att få sälja nässnus på Island.

Sigrún Ósk Sigurðardóttir säger i Morgunblaðið att hon räknar med att det kommer ansökningar till ÁTVR inom den närmaste tiden. Om andra tillverkare kommer in på marknaden kan det bli så att ÁTVR upphör att på egen hand producera nässnus.

Här kan du läsa mer om förbudet mot läppsnus.