torsdag 25 juli 2019

Största jordskalvet på sju år skakar Siglufjörður

Illustration: Veðurstofa Íslands
Ett kraftigt jordskalv skakade Siglufjörður och stora delar av norra Island i går natt. Skalvet hade sitt epicentrum ute till havs två mil norr om Siglufjörður. Skalvet hade en magnitud på 4,3. Jordskalv i området är mycket vanliga eftersom det ligger i en sprickzon mellan kontinentalplattorna. Gårdagens skalv var det största på sju år.

Klockan var 00.55 i går när ett kraftigt jordskalv skakade stora delar av norra Island. Skalvet inträffade knappt två mil norr om Siglufjörður på ett djup av 7,8 kilometer. Skalvet uppmättes först till 4,6 men magnituden korrigerades senare till 4,3.

Det stora skalvet föregicks av ett mindre jordskalv och följdes av flera efterskalv. Det kraftigaste efterskalvet hade en magnitud på 2,6. Efter morgonen ebbade aktiviteten ut. Under onsdagen inträffade totalt fjorton jordskalv i området.

Veðurstofa Íslands fick rapporter om skalvet från en mängd platser på norra Island. Det kändes inte bara tydligt i Siglufjörður utan även från Hvammstangi i väster till Húsavík i öster. Rapporter kom även från bland annat Blönduós, Skagaströnd, Sauðárkrókur, Dalvík och Akureyri.

Jordskalv i området är vanliga. Det ingår i den så kallade Tjörnessprickzonen där kontinentalplattorna glider isär. Också gårdagens skalv berodde på kontinentalplattornas rörelser. Det hade inte något samband med vulkanisk aktivitet.

Skalvet i regionen var det största på sju år. Under 2012 skakades samma område av en omfattande jordskalvssvärm där de två kraftigaste skalven uppmättes till 5,6 respektive 5,4. Gårdagens skalv var alltså det största sedan dess.

Även förra året drabbades området av en större jordskalvssvärm. I den skalvserien var det tre skalv som hade magnituder på minst 3.

Det finns inga rapporter om skador på personer eller föremål. I samband med det stora skalvet ska dock en hel del stenar ha rasat från de fjäll som omger Siglufjörður.

Här kan du läsa mer om den jordskalvssvärm som skakade området förra sommaren.