torsdag 4 juli 2019

Största översvämningarna på åtta år väntar i Múlakvísl

De största översvämningarna sedan 2011 väntas drabba Múlakvísl inom de närmaste veckorna. I två kalderor på Mýrdalsjökull har omkring sex miljoner kubikmeter smältvatten samlats. När vattnet forsar nedför glaciären är det troligt att ringvägen behöver stängas av. Det finns också en risk för att vattenmassorna spolar bort delar av vägen.

Den senaste stora översvämningen i Múlakvísl öster om Vík í Mýrdal ägde rum sommaren 2011. Då spolades bron över älven bort av vattenmassorna. I sex dagar var ringvägen avstängd i väntan på att Vegagerðin kunde bygga en provisorisk bro över Múlakvísl. Nu finns en ny bro på plats som ska kunna stå emot de översvämningar som nu tros vänta.

Översvämningar i Múlakvísl sker så gott som varje sommar. Det rör sig om smältvatten som samlas i kalderor på Mýrdalsjökull. När vattenmassorna hittar en väg nedför glaciären forsar det med stor fastighet ned mot låglandet.

Smältvattnet är is som smälter i geotermiskt aktiva områden under glaciärens yta. När mängden smältvatten passerar en viss gräns börjar det sippra ut och strömma mot lägre höjder. Vid den här tiden på året finns dessutom en hel del smältvatten på Mýrdalsjökulls yta.

En mindre översvämning skedde i januari i år. Även då var det smältvatten som samlats i kalderor på glaciären som funnit en väg nedför Mýrdalsjökull. Vattenståndet steg aldrig till sådana nivåer att myndigheterna såg något behov av att ingripa.

Den senaste översvämningen ägde rum 2017. Som mest var flödena omkring 200 kubikmeter i sekunden vid ringvägen vid bron över Múlakvísl. Den översvämningen var medelstor. Vattenmassorna förstörde inga vägar. Däremot skapade de problem med höga halter svavelväte.

Sex år tidigare var översvämningarna fem gånger så stora. Då fanns det också ett samband med vulkanisk aktivitet i Katla. Vulkanen fick då ett mindre utbrott som inte var tillräckligt kraftigt för att det skulle ta sig igenom Mýrdalsjökulls 600 meter tjocka istäcke.

Nu är alltså de största översvämningarna på åtta år att vänta. Almannavarnir uppger i ett pressmeddelande att mätningar utförda av Jarðvísindastofnun visar att det i kalderor på glaciärens östra sida har samlats tillräckligt mycket smältvatten - omkring sex miljoner kubikmeter - för att översvämningarna ska bli något större än sommaren 2017.

Översvämningarna väntas drabba Múlakvísl inom de närmaste dagarna eller veckorna. De kan också komma att drabba grannälven Skálm.

Almannavarnir ser i dagsläget inget behov av att stänga av några vägar inför översvämningarna. Just nu installeras ny gps-utrustning som ska kunna förvarna om översvämningar är på väg. Myndigheterna kommer att följa utvecklingen och det kan bli aktuellt med avspärrningar.

De främsta riskerna med översvämningar i Múlakvísl är att leden mot Kötlujökull vid Hafursey och leden till Þakgil måste stängas av för trafik och att vattenmassorna kan spola bort bron över älven. Även om bron inte är akut hotad kan det bli aktuellt att stänga ringvägen för trafik om läget bedöms vara osäkert.

Dessutom brukar översvämningar föra med sig höga halter av svavelväte. Gasen kan orsaka stora besvär för ögon och slemhinnor. Vid översvämningar uppmanas alla att hålla sig borta från Múlakvísl på grund av riskerna. Alla uppmanas också att inte stanna vid broarna över Múlakvísl och Skálm.

Här kan du läsa mer om översvämningar i Múlakvísl.