tisdag 16 juli 2019

Valars fisande tros inte vara någon stor klimatbov

Eftersom valar till största delen håller till under vattenytan är det osäkert hur mycket de fiser. Och det är än mer oklart om deras fisar gör dem till klimatbovar. Sannolikt är dock att bardvalar släpper ut betydligt mer metangas än tandvalar. Det skriver Edda Elísabet Magnúsdóttir, doktor i biologi, i ett svar på Vísindavefurinn.

Djurindustrin har stor inverkan på klimatförändringarna. Och det är i synnerhet kors fisande och stora utsläpp av metangas som pekas ut som en miljöbov. Bland valarna finns världens största djur - och de har liksom kor fyra magar.

Innan valarnas förfäder flyttade från land till hav var de gräsätare. Den närmaste landlevande släktingen är flodhästen. Även flodhästen har en mage med flera kamrar. Precis som kon är flodhästen också en idisslare.

Men när det gäller valars fisande finns inte mycket information att gå efter. Det skriver biologen Edda Elísabet Magnúsdóttir i ett svar på Vísindavefurinn. Skälet är att valar tillbringar sina liv till havs och i regel långt under vattenytan. Det gör det svårt att undersöka deras fisande.

Det finns dock goda skäl att tro att valar fiser och släpper ut metan. Enligt Edda Elísabet Magnúsdóttir är det troligare att bardvalar - som knölval och blåval - släpper ut mer metan än tandvalar - som delfin och kaskelot.

Skälet till att det kan vara på det sättet är skillnaden i föda. Bardvalar livnär sig till stor del på skaldjur. De kitinrika skalen gör dem svårsmälta och kräver därför än helt annan matsmältningsprocess än för tandvalar som främst livnär sig på lättsmält fisk.

Även om just vissa bardvalar tillhör de största djuren på jorden är det enligt Edda Elísabet Magnúsdóttir inte särskilt troligt att de skulle vara några storskaliga klimatbovar. I dagsläget är valarna - till skillnad från kor och andra djur inom djurindustrin - helt enkelt inte tillräckligt många för att de skulle kunna ha någon större inverkan på klimatet.