tisdag 2 juli 2019

Varm sommar skapar brist på isländskt lammkött

En varm och torr försommar gör att det inhemska lammköttet nästan är slut. Och det är framför allt lammsadel som går åt när islänningar tar fram grillen. Trots brist på isländskt lammkött motsätter sig slakterierna slopandet av skyddstullar för importerat kött som ska möta efterfrågan. De anklagas nu för att medvetet försöka driva upp priserna.

Försommaren har varit solig, varm och torr på stora delar av Island. Det har gjort att islänningarna har varit utomhus och grillat ännu mer än vanligt. Många tar grillandet på ganska stort allvar - och lägger också gärna pengar på dyra grillar.

Hela 73,2 procent av islänningarna har en gasgrill i hemmet. Det är bara 26,8 procent som saknar en gasgrill. Kolgrill är enligt en undersökning utförd av Maskína inte alls lika vanligt. En kolgrill finns i 16,6 procent av hushållen medan 83,4 procent inte har någon kolgrill.

Män, höginkomsttagare och islänningar i åldern 50 till 59 år har i större utsträckning än andra en gasgrill i det egna hushållet. Gasgrillar är också vanligare utanför Reykjavík. Även kolgrillar finns oftare hos män och personer i åldern 50 till 59 år.

Det varma vädret har inneburit att allt fler plockat fram grillen. Det har i sin tur skapat en kraftigt ökad efterfrågan på grillkött. Sigurður V. Gunnarsson, vd för Kjötsmiðjan, säger i Morgunblaðið att isländskt lammkött är särskilt populärt på grillen:
"Förra sommaren var mycket dålig sett till försäljning av grillkött och det är naturligtvis bara på grund av vädret. Men vi har sålt mycket bra hittills i sommar."
Efterfrågan på inhemskt lammkött - och i synnerhet styckdetaljer som lammsadel - har närmast tömt lagret. Samtidigt gick en femtedel av den totala produktionen från förra året på export. Med hjälp av exportstöd såldes den till utlandet till priser långt under normala marknadsnivåer.

Den delvis statsfinansierade exporten har från handeln betraktats som ett sätt att medvetet skapa en brist på hemmaplan som syftar till att driva upp priserna. Kritiken har framför allt handlat om att slakterierna motsätter sig att slopa skyddstullarna - trots att det inte längre finns något isländskt lammkött i lager.

Samma slakterier och köttföretag är ofta själva stora importörer av bland annat nötkött, en typ av kött som bara produceras i mindre mängder på Island. Ofta anger de livsmedelssäkerhet som ett tungt argument för att begränsa eller stoppa import. Samtidigt säljer alltså många av dem själva importerat kött.

Félag atvinnurekenda, som representerar företag som är verksamma i handeln, har vid flera tillfällen anklagat den inhemska köttindustrin för dubbelmoral. I ett pressmeddelande uppger organisationen bland annat att det är bönder och slakterier som motsätter sig import som för in en majoritet av gris och fågel i landet.

Ólafur Stephensen, vd för Félag atvinnurekenda, säger i uttalandet att bönderna själva inte verkar bry sig om den skrämselpropaganda som de sprider för utländskt kött - som de själva också säljer.