söndag 16 januari 2022

Vindkraft kan bli ny energikälla på Grímsey

Varje år går det åt omkring 300 000 liter dieselolja för att förse Grímsey med el och värme. Men framtidens energilösning för öborna kan bli vindkraftverk. Orkusetur vill nu undersöka förutsättningarna för vindkraft på ön. Målet är att såväl banta kostnaderna som minska utsläppen. Det rapporterar RÚV.

På Grímsey används diesel för att driva det kraftverk som förser ön med elektricitet och värme. Varje år förbrukar kraftverket mellan 250 000 och 300 000 liter dieselolja.

Grímsey är en av få platser i landet där det varken finns geotermisk energi eller vattenkraft. Det har gjorts flera försök att borra efter varmvatten för uppvärmning. Sommaren 2008 hittades 83-gradigt vatten på 583 meters djup. Flödet var dock inte tillräckligt för att det skulle täcka behovet på ön.

Dieseloljan är betydligt dyrare. Det är dock ingen kostnad som läggs på öborna. Förbrukningen är subventionerad av staten. Invånarna har också fått bidrag till att installera nya fönster, dörrar och isolering för att hålla nere värmekostnaderna.

För några år sedan planerade Skógrækt ríkisins att börja värma Grímsey med pellets från lärkträd eller contortatall. Inte heller de planerna blev verklighet.

Att förse Grímsey med energi genom en undervattenskabel från fastlandet har aldrig varit aktuellt. Under vintern är det bara ett trettiotal personer som bor på ön. Kostnaderna för en sådan kabel hade därför blivit mycket höga.

Trots att dieseln finns kvar har den blivit grönare. Nu används enligt RÚV i viss utsträckning biodiesel som produceras i Akureyri.

Sigurður Friðleifsson, vd för Orkusetur, säger till RÚV att han vill nu ta ytterligare ett steg mot ett mer klimatvänligt Grímsey. Lösningen kan bli vindkraftverk. Han säger att vindkraft skulle kunna fungera utmärkt för behovet på ön:
"Detta är ett litet samhälle och ett litet system så de stora och mest effektiva vindkraftverken passar inte där, men mindre vindkraftverk som hade backup från dieselkraftverket skulle passa mycket bra där."
En annan lösning som kan bli aktuell för Grímsey är solceller. Dessutom anser Sigurður Friðleifsson att det går att göra stora energivinster på ön bara genom att byta ut dagens belysning mot lågenergilampor för att minska förbrukningen.

Här kan du läsa mer om energiförsörjningen på Grímsey.