onsdag 14 augusti 2019

Dagens citat

"Internationell rätt bröts mycket grovt. ... Vi såg gränser förändras med vapenmakt vilket vi inte har sett sedan andra världskrigets dagar. ... Ingen näringsgren - eller åtminstone väldigt få - är lika beroende av att internationell rätt respekteras som fisket. Det går inte att ta det här ur sitt sammanhang. Alla tjänar på att internationell rätt upprätthålls och i synnerhet de som är minst."

Utrikesminister Guðlaugur Þór Þórðarson i Vísir om de motsanktioner som Ryssland för fyra år sedan införde mot bland annat import av fisk från Island till följd av regeringens stöd till EU:s sanktioner efter inmarschen på Krim - läs mer här.