söndag 26 december 2021

Flodvåg efter jordskred vid Askja nådde 80 meters höjdJordskredet vid Askja för fem år sedan var ett av de största i Islands historia. Det skapade en flodvåg som nådde upp till 80 meters höjd när den forsade över Öskjuvatn. Inga människor var på plats när skredet inträffade - men det gav utslag på jordskalvsmätare och dammpelaren syntes vid Dreki en mil bort.

På kvällen den 21 juli 2014 skedde ett jättelikt jordskred vid Askja på det isländska höglandet. Hade jordskredet inträffat några timmar tidigare hade det sannolikt resulterat i en katastrof. Öskjuvatn - en sjö som bildades i samband med ett vulkanutbrott 1875 - är ett populärt besöksmål. De enorma flodvågor som följde på skredet hade troligen dränkt alla som uppehöll sig vid sjön.

Isländska forskare har nu med hjälp av datorsimulering skapat sig en tydlig bild av förloppet. Rönen är publicerade i den vetenskapliga tidskriften Náttúrufræðingurinn.

När jordskredet inträffade utlöstes en tsunami med vågor på 20 till 40 meter. På enstaka platser nådde våghöjden upp till 80 meter. Flodvågen sköljde inte bara över Öskjuvatn utan även över Víti, även det en sjö som är mycket populär bland turister eftersom det går att bada i den.

Öskjuvatn är en av Islands djupaste sjöar. Att denna kratersjö har instabila kanter är känt sedan tidigare. Raset drog med sig 20 miljoner kubikmeter jord - och det gör alltså skredet till ett av de största i landets historia.

Jordskredet började på 370 meters höjd på kalderans sydöstra sida. Området är 900 meter brett men där jordmassorna rasade i Öskjuvatn var bredden 550 meter. Jordskredet sträcker sig 2,1 kilometer ut i sjön. Där det är som grundast är jordlagret åtta meter högt.

Det hela gick oerhört fort. Inom loppet av 90 sekunder hade tsunamin nästan dragit över hela sjön. På många ställen nådde den högt upp på kraterns kanter.

Forskarna konstaterar att jordskred av den här storleken är mycket sällsynta. Men även mindre skred kan medföra stora risker för personer som befinner sig i närheten. Eftersom förloppet går så snabbt har de knappast några möjligheter att rädda sig undan ett jordskred eller en efterföljande tsunami.

Här kan du läsa mer om jordskredet vid Askja och ovan kan du se en datorsimulering av Öskjuvatn efter skredet.