tisdag 27 augusti 2019

Fortsatt läsarflykt från Fréttablaðið och Morgunblaðið

Bägge Islands dagstidningar fortsätter att tappa läsare. Och det är nu rekordfå som läser såväl Fréttablaðið som Morgunblaðið. Aldrig tidigare har de nått en så liten andel av befolkningen som i dag. Men det är inte bara dagstidningarna som förlorar räckvidd. Även Viðskiptablaðið sätter ett nytt bottenrekord i juli. Det visar den senaste räckviddsmätningen från Gallup.

Den isländska pressen fortsätter att kämpa mot vikande upplagor och sjunkande annonsintäkter. Nyligen stod det klart att Morgunblaðið under 2018 gjorde en förlust på 414 miljoner isländska kronor. Under de senaste tio åren har tidningen haft ett negativt resultat på 2,2 miljarder.

Utan avskrivna skulder och ständiga kapitaltillskott från ägarna hade Morgunblaðið gått i konkurs. Det finns inte heller några tecken på att utvecklingen skulle vara på väg att vända. Förra året var sämre än 2017 - och i år fortsätter tidningen att mista läsare.

Nu är det bara 23,2 procent av islänningarna som läser Morgunblaðið. Det är den lägsta siffran någonsin i Gallups räckviddsmätningar. Det betyder att räckvidden har minskat med 0,7 procentenheter sedan juni.

Det är de yngre islänningarna som överger de tryckta tidningarna. I åldersgruppen 18 till 49 år är Morgunblaðiðs räckvidd bara 14 procent. Tidningen har en något starkare ställning i huvudstadsregionen än på landsbygden. Försprånget för Reykjavíkområdet är dock anmärkningsvärt litet med tanke på att tidningen på vissa håll i landet kommer med posten - något som innebär att den inte ens delas ut samma dag.

Huvudkonkurrenten Fréttablaðið lyckas inte heller behålla läsarna. Nu sjunker räckvidden till 38 procent, en nedgång med 0,4 procentenheter. Det är tidningens sämsta siffra hos Gallup någonsin.

Fréttablaðið är klart starkare i storstäderna. Där delas också tidningen ut gratis till hemmen. På landsbygden finns tidningen i särskilda samlingslådor eller finns att hämta på exempelvis bensinmackar.

Också Fréttablaðið har svårt att locka yngre läsare. I åldersgruppen 18 till 49 år är det bara 28,5 procent som läser tidningen.

Även affärstidningen Viðskiptablaðið - som utkommer en gång i veckan - noteras för ett nytt bottenrekord i juli. Räckvidden är nu 6,3 procent, en minskning med 0,2 procentenheter. Aldrig tidigare har en så liten andel av befolkningen läst Viðskiptablaðið.

Viðskiptablaðið har fler läsare i huvudstadsregionen. Tidningen når också fler yngre läsare än vad Fréttablaðið och Morgunblaðið gör.

DV - som också utkommer en gång i veckan - backar också. Det är nu 8,9 procent av islänningarna som läser tidningen, en tillbakagång med 0,4 procentenheter. DV har dock vid flera tillfällen haft ännu lägre räckvidd.

Den femte tidningen i Gallups mätning är Mannlíf som även den utkommer en gång i veckan. Det är också den enda tidningen som går emot trenden. Nu uppger 17,7 procent att de läser Mannlíf, en ökning med 0,4 procentenheter.

Här kan du läsa mer om den isländska mediemarknaden.