torsdag 19 maj 2022

Fick sparken från Strandabyggð - nu styr han kommunen

Tio personer valdes 2018 in som ordinarie eller ersättare i kommunfullmäktige i Strandabyggð. Efter bara ett drygt år var hälften borta. Tre tog en paus och två flyttade. Turbulensen fortsatte när kommunchefen Þorgeir Pálsson fick sparken efter beslut i fullmäktige. Det ledde fram till en rättsprocess där han fick en halv miljon. Nu har hans parti fått majoritet i fullmäktige och han blir åter kommunchef.

I kommunalvalet våren 2014 var det tre partier som ställde upp i kommunalvalet i Strandabyggð i Västfjordarna. Då fanns det totalt 30 kandidater på listorna. För att ställa upp krävs nämligen att ett parti har fem ledamöter och fem ersättare när kommunfullmäktige har fem ordinarie ledamöter.

Då var det nästan var tionde röstberättigad kommuninvånare som kandiderade. I valet 2014 fanns 377 personer på röstlängden.

I valet våren 2018 hade antalet röstberättigade krympt till 355 personer. Men då var det inga partier som ställde upp i valet.

Strandirborna, ett av de tre partier som kandiderade till fullmäktige 2014, hade en färdig lista. Partiet valde dock att dra tillbaka kandidaturen. När det bara finns en lista i en kommun väljs dessa kandidater per automatik in i fullmäktige och får samtliga platser. Alla fem platser i fullmäktige hade alltså gått till Strandirborna.

Partiet ansåg att kommuninvånarna borde få chansen att välja kandidater. I avsaknaden av partier genomfördes i stället ett personval. Det var första gången i Strandabyggðs historia som denna lösning blev nödvändig.

De fem som valdes in i fullmäktige var Jón Gísli Jónson, Ingibjörg Benediktsdóttir, Guðfinna Lára Hávarðardóttir, Eiríkur Valdimarsson och Aðalbjörg Sigurvaldadóttir. Ersättare blev Hafdís Gunnarsdóttir, Ásta Þórisdóttir, Pétur Matthíasson, Jón Jónsson och Egill Victorsson.

Kommunallagen säger att kommunfullmäktige måste bestå av minst fem personer i en kommun av Strandabyggðs storlek. Av de tio som i maj 2018 valdes återstod efter ett drygt år bara fem. Inga ersättare fanns längre tillgängliga.

Kommunalrådet Ingibjörg Benediktsdóttir flyttade från kommunen och ersattes på posten av Jón Gísli Jónsson. Eiríkur Valdimarsson lämnade sin plats i fullmäktige. Tre av ersättarna - Pétur Matthíasson, Hafdís Gunnarsdóttir och Egill Victorsson - hade antingen flyttat eller tagit en paus på grund av sjukdom.

Uppdraget var inte nytt för Jón Gísli Jónsson. Han var även kommunalråd under den mandatperiod som började 2014. Han valdes med tre röster. Två ledamöter - Guðfinna Lára Hávarðardóttir och Aðalbjörg Sigurvaldadóttir - avstod från att rösta.

I augusti 2018 började Þorgeir Pálsson som kommunchef. Han hade några år tidigare arbetat med en framtidsplan för Strandabyggð. Men samarbetet med ledamöterna i fullmäktige gnisslade. I april 2021 beslutade fullmäktige att säga upp honom på grund av samarbetssvårigheter. Þorgeir Pálsson hävdade att han tagit initiativ till möten för att diskutera läget utan att få svar.

Stämningen blev inte bättre när Þorgeir Pálsson när han anklagade ledamöterna i fullmäktige för att ha brutit mot kommunallagen i flera beslut. Han motsatte sig också uppsägningen och tog tvisten till domstol med krav på ersättning. Han skulle enligt avtalet ha haft uppdraget fram till valet 2022.

Héraðsdómur Vestfjarða ansåg inte att Þorgeir Pálsson hade rätt till avgångsvederlag. Däremot hade uppsägningen gjorts på ett sätt som skadade hans anseende. Till hans fördel talade också att han bett om möten för att diskutera samarbetssvårigheterna. Han tilldömdes av rätten 500 000 isländska kronor.

Men fullmäktige har överklagat domen. I beslutet hävdar ledamöterna att domen är felaktig eftersom uppsägningen i sig inte stred mot lagen. Det är inte rimligt att kommunen ska ersätta Þorgeir Pálsson för något annat.

Þorgeir Pálsson tog inte bara strid om uppsägningen. Han bildade också nya partiet Strandiralliansen. I lördagens kommunalval ställdes det mot Vanliga medborgare - ett annat nybildat kommunparti där Guðfinna Lára Hávarðardóttir fanns med på listan.

När rösträkningen i vallokalen i Hólmavík var avslutad stod det klart att Strandiralliansen fått 60,8 procent av rösterna och tre mandat medan Vanliga medborgare fått 39,2 procent och två mandat.

Þorgeir Pálsson var Strandiralliansens toppkandidat. Han kan genom partiets valseger åter få uppdraget som kommunchef - samtidigt som Strandabyggð driver en rättsprocess mot honom genom det överklagande som de dåvarande ledamöterna i fullmäktige klubbade för två veckor sedan.

Planen är inte bara att Þorgeir Pálsson blir kommunalråd. Han ska också få uppdraget som kommunchef.

Här kan du läsa mer om valet i Strandabyggð.