måndag 26 augusti 2019

Katrín Jakobsdóttir öppnar för möte med Mike Pence

Statsminister Katrín Jakobsdóttir kan tänka sig att träffa Mike Pence. Men då måste USA:s vicepresident Mike Pence stanna längre på Island. Hon tänker fortfarande prioritera Nordisk facklig kongress i Malmö. Hon öppnade för ett möte med Mike Pence när hon träffade USA:s ambassadör Jeffrey Ross Gunther.

Den 4 september besöker USA:s vicepresident Mike Pence Island. Statsminister Katrín Jakobsdóttir hade sedan tidigare planerat att besöka Nordisk facklig kongress i Malmö den 3 och 4 september. Beskedet om Mike Pences besök fick henne inte att tänka om.

Katrín Jakobsdóttirs beslut har fått mycket uppmärksamhet. Det kopplades på vissa håll till Donald Trumps inställda besök till Danmark efter att han fått veta att det inte var aktuellt med någon försäljning av Grönland till USA. I Fox News skämtades det om att Island skulle kunna vara nästa köp. Somliga spekulerade i att Katrín Jakobsdóttir i en aktion av nordisk solidaritet valde att nobba Mike Pence.

Beslutet om att inte vara på plats under Mike Pences besök hade dock Katrín Jakobsdóttir fattat redan innan Donald Trump avbokade resan till Danmark. Ólaf­ur Þ. Harðar­son, professor i statsvetenskap vid Háskóli Íslands, säger i Morgunblaðið att det rör sig om en mycket ovanlig prioritering från statsministerns sida.

Mike Pence har få åsiktsfränder i alltinget. Ändå är det många oppositionspolitiker som har kritiserat Katrín Jakobsdóttir. Även om de ogillar hans åsikter när det gäller exempelvis hbtq-rättigheter och jämställdhet är ett möte med USA:s vicepresident en möjlighet att framföra kritik. Hanna Katrín Friðriksson, gruppledare för Renässans, säger i Morgunblaðið att hon kunde ha prioriterat annorlunda:
"Hon borde ha utnyttjat möjligheten, ta emot honom och diskutera angelägna ämnen som klimatfrågor och säkerhets- och försvarsfrågor."
Men Katrín Jakobsdóttirs agerande har också fått stöd. Den fackliga organisationen Alþýðusam­band Íslands skriver i ett pressmeddelande att hennes närvaro på kongressen är viktig. Där kommer frågor om löntagarnas framtid i Norden att diskuteras. Den som tycker att hon bara kan avstå kongressen visar enligt organisationen att den inte bryr sig om fackliga frågor.

Nu öppnar Katrín Jakobsdóttir för att ändå träffa Mike Pence. Hon tänker inte ändra planerna för sin resa till Malmö. Men om han kan stanna längre på Island är hon intresserad av att träffa honom.

Katrín Jakobsdóttir träffade i fredags Jeffrey Ross Gunther, USA:s nya ambassadör på Island. Mötet ska ha varit planerat sedan tidigare. Där ska de enligt Vísir ha diskuterat en ändring av Mike Pences resplaner som skulle möjliggöra ett möte.

Den ursprungliga planen är att Mike Pence kommer till Island den 4 september för ett möte med utrikesminister Guð­laugur Þór Þórðar­son och reser till Storbritannien dagen därpå för att sedan fortsätta till Irland. Om han kan stanna längre på Island eller ändra upplägget tar Katrín Jakobsdóttir emot honom.

Här kan du läsa mer om turerna kring Mike Pences besök på Island.