fredag 9 augusti 2019

Lägsta stödet för Självständighetspartiet efter finanskrisen

Bara 21,6 procent av islänningarna sympatiserar nu med Självständighetspartiet. Det är partiets sämsta siffra hos Gallup på nästan elva år. Så lågt har stödet för Självständighetspartiet inte varit sedan finanskraschen drabbade Island hösten 2008. Trots det sjunkande väljarstödet är Självständighetspartiet alltjämt störst i landet.

I november 2008 sjönk stödet för Självständighetspartiet till 20,6 procent. Det är den lägsta noteringen hos Gallup sedan mätningarna började 2004. Då hade Island just drabbats av en ekonomisk krasch som också fick stor inverkan på den politiska debatten. Förtroendet för alltinget har till exempel fortfarande inte återhämtat sig.

Som statsbärande parti var det många som pekade ut Självständighetspartiet och dess politik och företrädare som medskyldiga till kraschen. Många av de väljare som övergav partiet i samband med finanskrisen har inte återvänt.

Nu skakas Självständighetspartiet av intern splittring. Många av partiets gräsrötter vill inte att Självständighetspartiet ska rösta ja till EU:s tredje energipolitiska paket. Men bland företrädarna i alltinget är en klar majoritet för införandet. Missnöjet med den linjen är den troliga förklaringen till den nya väljarflykten.

I den nya mätningen från Gallup får Självständighetspartiet 21,6 procent, en nedgång med 2,1 procentenheter jämfört med föregående månad. Siffran är alltså partiets sämsta på drygt tio år.

Trots tillbakagången behåller Självständighetspartiet med god marginal positionen som Islands största parti. Näst störst är Socialdemokraterna med 13,7 procent, en nedgång med 1 procentenhet.

Avstånden mellan Socialdemokraterna och fyra andra partier är dock inte större än att det ligger inom den statistiska felmarginalen. Piratpartiet får 12,7 procent, en ökning med 1,4 procentenheter. Därefter följer Renässans med 12,2 procent, en uppgång med 2,1 procentenheter, Centerpartiet med 12,1 procent, en ökning med 0,7 procentenheter, och Gröna vänstern med 12 procent, en minskning med 1 procentenhet.

Stödet för Centerpartiet är det högsta någonsin hos Gallup. Siffran för Renässans är den högsta på nästan tre år. Socialdemokraterna har inte haft färre sympatisörer sedan senaste alltingsvalet hösten 2017.

Ytterligare ett parti klarar femprocentsspärren till alltinget. Framstegspartiet får 8,5 procent, en tillbakagång med 0,1 procentenhet.

Närmast spärren är Folkets parti med 3,7 procent, en minskning med 0,5 procentenheter. Islands socialistparti får 3,2 procent, en uppgång med 0,2 procentenheter.

Stödet för regeringen - som består av Självständighetspartiet, Gröna vänstern och Framstegspartiet - minskar med 2,6 procentenheter. Det är nu enligt Gallup 48,1 procent som står bakom koalitionen.

Här kan du läsa mer om opinionsläget.