lördag 17 augusti 2019

Majoritet vill att isländska staten fortsätter äga banker

En knapp majoritet anser att den isländska staten ska fortsätta som storägare i Íslandsbanki och Landsbanki. Men frågan om ägarskapet delar islänningarna. Det finns också många som vill att staten ska minska sitt ägande. Få förespråkar ett förstatligande eller en total privatisering. Det visar en undersökning utförd av Zenter på uppdrag av Fréttablaðið,

Efter finanskraschen hösten 2008 valde Island att skapa nya banker ur de tre kollapsade storbankernas ruiner. Sedan dess har Arion banki privatiserats och ägs nu av olika fonder och bolag. Staten har dock indirekt intressen i banken eftersom både Íslandsbanki och Landsbanki har minoritetsposter i Arion banki.

Íslandsbanki är i dag helt och hållet statligt ägd medan staten kontrollerar 98,2 procent av aktierna i Landsbanki. Det utländska intresset för att köpa in sig i Íslandsbanki har hittills varit svagt.

Regeringens mål är alltjämt att sälja hela innehavet i Íslandsbanki. Planen är däremot att behålla 34 till 40 procent av aktierna i Landsbanki.

Frågan om ägarskapet delar islänningarna. Det är 36,8 procent som inte vill att dagens ägarsituation inte ska förändras. Ytterligare 16,5 procent anser att det statliga ägandet ska växa. Men det är också 34,8 procent som tycker att staten bör minska sitt ägande.

Det är ganska få som vill se radikala förändringar. Bara 6,9 procent uppger att staten ska köpa samtliga aktier i bankerna - vilket alltså i praktiken innebär ett förstatligande. Och endast 5,1 procent förespråkar att staten ska sälja ut hela innehavet - och således privatisera dem fullt ut.

Så ser det ut bland dem som faktiskt tog ställning till frågan. Men det är många som inte har någon uppfattning om bankernas framtid. Hela 27 procent av deltagarna uppgav till exempel att de inte hade någon åsikt om hur staten skulle hantera ägandet.