söndag 11 augusti 2019

Morgunblaðið fortsätter att göra mångmiljonförluster

Morgunblaðið gjorde förra året en förlust på omkring 414 miljoner isländska kronor. Det är en kraftig försämring jämfört med 2017 som även det var ett förlustår. Sedan nya ägare tog över utgivningen efter finanskraschen har tidningen förlorat 2,2 miljarder. Samtidigt har ägarna skjutit till nytt kapital för att hålla Morgunblaðið vid liv.

Utan ständiga kapitaltillskott från de företag inom fiskeindustrin som är storägare i Morgunblaðið hade konkursen sannolikt varit ett faktum för länge sedan. När nya ägare tog över 2009 efter finanskraschen avskrev Íslandsbanki skulder på totalt 4,5 miljarder isländska kronor. Sedan dess har tidningen bara lyckats undvika förlust ett år.

Under 2018 gjorde Morgunblaðið en förlust på omkring 414 miljoner isländska kronor. Det skriver Kjarninn efter att ha analyserat bokslutet för Hlynur A, ett bolag som kontrolleras av Guðbjörg Matthíasdóttir och som äger 16,45 procent av aktierna i Þórsmörk - det bolag som äger Árvakur som i sin tur ansvarar för utgivningen av Morgunblaðið.

Hlynur A förlorade förra året 61,8 miljoner på Morgunblaðið. Sett till ägarandelen betyder det att den totala förlusten för Morgunblaðið uppgick till ungefär 414 miljoner.

Varken Þórsmörk eller Árvakur har ännu lämnat in några årsredovisningar för 2018. Både 2016 och 2017 överensstämde dock förlusterna i Hlynur A med de resultat som senare skulle redovisas för Þórsmörk och Árvakur, skriver Kjarninn.

För Morgunblaðið var 2018 ekonomiskt ett ännu sämre år än 2017. Då uppgick förlusten till 284 miljoner. Förra året ökade alltså tappet med 130 miljoner.

Sedan 2009 har Morgunblaðið gjort en samlad förlust på 2,2 miljarder. Under samma period har ägarna gått in med 1,6 miljarder för att undvika konkurs. Så sent som i januari i år gick flera av storägarna in med totalt 200 miljoner.

De ständiga förlusterna har också gjort att Hlynur A skrivit ned värdet på aktierna i Morgunblaðið. Innehavet värderades 2016 till 177,7 miljoner. Året därpå hade det sjunkit till 135 miljoner. Och 2018 hade värdet minskat till 99,8 miljoner. Det betyder i sin tur att det totala värdet för såväl Þórsmörk som Árvakur under 2018 krympte från 1 080 miljoner till 606 miljoner, rapporterar Kjarninn.

Morgunblaðið grundades 1913 och är den äldsta kvarvarande dagstidningen på Island. Den läses dagligen av knappt en fjärdedel av befolkningen. Huvudkonkurrenten - den gratisutdelade Fréttablaðið - når nästan dubbelt så många läsare.

Här kan du läsa mer om Morgunblaðið.