fredag 23 augusti 2019

Natos upprustning i Keflavík skapar 300 nya jobb

USA:s och Natos investeringar på flygplatsen i Keflavík fram till 2023 kommer att skapa omkring 300 nya jobb. Flest arbetstillfällen kommer genom utbyggnaden av områden för farligt gods och områden för uppställning av stridsflyg. Det visar en rapport från näringslivsorganisationen Samtök iðnaðarins.

I Keflavík planeras nu de största investeringarna sedan Nato-basen stängdes 2006. USA och Nato lägger fram till 2023 totalt 14,5 miljarder isländska kronor på anläggningarna i Keflavík. Islands andel är 400 miljoner isländska kronor.

I upprustningen ingår utbyggnad av hangarer, områden för att hantera farligt gods, förbättring av radarsystem, tillfälliga bostäder för 300 Nato-anställda och förberedelser för ytterligare övernattningsplatser.

Satsningarna är en konsekvens av det förändrade säkerhetsläget i Nordatlanten. USA och Nato använder i dag främst Island för att följa ryska stridsflygplan och ubåtar i regionen.

Trots en ökad närvaro av trupper från olika Nato-länder finns det i dagsläget inga planer på att åter ha en permanent bas på Island. Från politiskt håll finns det inte heller några önskemål om en ständig närvaro. Regeringen har också sagt att USA inte har något intresse av en permanent bas på Island.

Näringslivsorganisationen Samtök iðnaðarins skriver nu i en rapport att investeringarna är välkomna för ekonomin på sydvästra Island. De kommer att skapa omkring 300 arbetstillfällen på Natos anläggningar i Keflavík. Dessutom skapas ytterligare jobb utanför anläggningen som en följd av investeringarna.

Investeringarna är enligt Samtök iðnaðarins särskilt viktiga på Suðurnes, den region i landet som i dag har den högsta arbetslösheten. Just nu är det 6,3 procent som står utan jobb - vilket är nästan dubbelt så många som genomsnittet för hela landet. Och i kommunen Reykjanesbær har arbetslösheten dubblerats inom loppet av några få månader.

Den minskande turismen till följd av Wow Airs konkurs och det sjunkande intresset för att resa till Island ligger bakom den negativa konjunkturutvecklingen. Lågkonjunkturen har slagit särskilt hårt mot just Suðurnes.

De arbeten som ska utföras under de fyra närmaste åren kommer enligt rapporten att ge viktiga intäkter till isländska företag inom byggbranschen. Det är också en bransch som drabbats av nedgången inom turistindustrin. Att färre turister nu besöker Island har gjort att färre är intresserade av att bygga hotell.

Viktigast är nya flygplansområden och särskilda områden för farligt gods. Tillsammans uppgår kostnaderna till omkring 6 miljarder isländska kronor. Här skapas ungefär 180 nya jobb.

Ombyggnad av hangarer och bygget av tvättstationer samt transportbanor och uppställningsplatser går på cirka 1,5 miljarder isländska kronor var. Hälften så dyrt blir det att förbereda för fler tillfälliga bostäder i baracker.

Här kan du läsa mer om satsningarna i Keflavík.