onsdag 21 augusti 2019

Tunga namn i Framstegspartiet vill stoppa energipolitik

Inom Framstegspartiet växer kritiken mot det tredje steget i EU:s energipolitik. Partisekreteraren Jón Björn Hákonarson vill se en ny prövning av konsekvenserna av att införa programmet. Och den inflytelserika avdelningen i Skagafjörður vill att Island ska stå utanför det här steget. Inom Självständighetspartiet fortsätter ledningen att backa upp förslaget.

Den 2 september röstar alltinget om införandet av EU:s tredje energipolitiska paket. Voteringen föregås av två dagars debatt. Bara Centerpartiet och Folkets parti motsätter sig förslaget. Men inom Självständighetspartiet, Framstegspartiet och Gröna vänstern finns enstaka ledamöter som tvivlar. Och bland gräsrötterna är motståndet stort.

Införandet skulle ha klubbats i alltinget redan före sommaruppehållet. Men Centerpartiet lyckades blockera beslutet genom att i det närmaste ockupera talarstolen och därigenom förhindra en omröstning. Så småningom kom partierna i alltinget överens om att avsluta debatten efter sommaren.

Hittills är regeringen enig i sitt stöd till förslaget. Självständighetspartiets ledning har de senaste veckorna rest runt Island för att övertyga gräsrötter om att införandet inte inkräktar på Islands suveränitet och att det inte medför något krav på att börja exportera elektricitet till Europa genom en undervattenskabel till Storbritannien.

Många medlemmar vill stoppa förslaget. Jón Kári Jónsson, ordförande för en av partiets lokalföreningar i Reykjavík, försöker nu samla in 5 000 underskrifter från medlemmar. Syftet med namninsamlingen är att tvinga fram en omröstning bland medlemmarna.

Oavsett utgången i omröstningen är det inte troligt att den skulle få någon effekt. Partiledaren Bjarni Benediktsson har redan sagt att resultatet enbart är rådgivande. Och partiledningen har inga planer på att backa från införandet.

Inom Gröna vänstern finns det också en hel del skeptiska gräsrötter. Här har dock hittills partiledningen inte stött på något större internt motstånd.

Centerpartiet har de senaste månaderna gått framåt i opinionen - vilket kan vara en följd av motståndet mot EU:s energipolitik. Samtidigt kämpar Framstegspartiet mot låga opinionssiffror. Nu ökar trycket på ledningen att ompröva stödet till förslaget.

Invändningarna kommer från inflytelserika röster inom partiet. Jón Kári Jónsson är partisekreterare och kommunstyrelsens ordförande i Fjarðabyggð. Han skriver i en debattartikel i Morgunblaðið att han vill se en ny prövning av konsekvenserna. Han anser att EES-nämnden bör undersöka så att Islands förbehåll i samband med ett eventuellt införande faktiskt håller.

Kommunföreningen i Skagafjörður - där Framstegspartiets maktbas finns - går ännu längre. Föreningen skriver i ett uttalande att Island bör sträva efter att helt och hållet undantas från den tredje fasen i EU:s energipolitik. Föreningen hävdar att införandet står i strid med grundlagen eftersom Island avsäger sig självbestämmanderätten över en naturtillgång till en utländsk institution. Det är en tolkning av regelverket som har dömts ut av en näst intill enig expertkår.

Ólafur Þ. Harðarson, professor i statsvetenskap vid Háskóli Íslands, säger i RÚV att läget inom Självständighetspartiet är speciellt. Den enighet som ofta kännetecknat partiet i frågor där olika falanger drar åt olika håll finns inte längre. Splittringen är ett bekymmer - och partiledningens agerande har enligt Ólafur Þ. Harðarson gynnat Centerpartiet:
"I efterhand tycker man att det är lite konstigt att självständighetspartisterna inte pressade på för att godkänna det här före sommarledigheten. I stället har det här fått småkoka och man kan faktiskt räkna med att det var det som centerpartisterna siktade på."
Här kan du läsa mer om turerna kring EU:s tredje energipolitiska paket.