tisdag 20 augusti 2019

Tusentals unga lunnefåglar riskerar att dö av svält

Återväxten såg ut att bli mycket god. Men de senaste veckorna har de lunnefåglar som kläckts i sommar inte växt lika fort som de borde. Födan räcker inte till för att de ska hinna bli flygfärdiga i normal tid. Ödet för hundratusentals lunnefågelungar på Västmannaöarna avgörs inom de närmaste dagarna. Utan mat kommer många av dem att svälta ihjäl.

Årets sommar såg ut att bli det trendbrott som många väntat på. I slutet av juli fanns levande ungar i 60 procent av lunnefågelhålorna på Västmannaöarna. Det var den högsta siffran någonsin sedan Náttúrustofa Suðurlands började kartlägga återväxten.

Om alla dessa ungar skulle överleva skulle det innebära omkring 670 000 lunnefåglar. De senaste åren har bristen på föda gjort att få ungar blivit flygfärdiga i tid. I stället har tusentals ungar dött av svält. Inte sällan har de vuxna fåglarna slutat mata ungarna eftersom de varit nog upptagna med att söka föda åt sig själva.

Nu är frågan om det efterlängtade trendbrottet kommer. Det normala är att en lunnefågelunge blir flygfärdig 42 dagar efter kläckningen. Nu har det gått omkring 60 dagar. Än så länge är det bara enstaka ungar som hunnit tillräckligt långt i sin utveckling.

Som mest brukar ungarna ha 75 dagar på sig. I slutet på augusti återvänder de vuxna fåglarna till havs. De ungar som då inte är flygfärdiga lämnas åt sitt öde och svälter ihjäl.

Náttúrustofa Suðurlands skriver på Facebook att de närmaste dagarna blir avgörande. Om inte ungarna hinner bli tillräckligt stora till månadsskiftet kommer de sannolikt att dö av hunger.

Under försommaren var tillgången på föda god. Men de senaste veckorna har Náttúrustofa Suðurlands noterat att lunnefåglarna på Västmannaöarna ofta flyger långt för att hitta föda. Och den föda som de finner är sällan den bästa ur näringssynpunkt.

På Västmannaöarna är det nu många lunnefåglar som söker föda söderut. Många vuxna fåglar återvänder med krill och nordhavsräka. Det är inga arter som innehåller särskilt mycket fett - något som är nödvändigt för att ungarna ska växa.

Förra sommaren togs 5 600 lunnefågelungar emot av Þekkingarsetur Vestmannaeyja på Hemön. Det är tradition att barn håller utkik efter förvirrade lunnefåglar som förirrar sig under sin första flygtur och hamnar nere i bebyggelsen i stället för ute till havs. De vägs och mäts de innan de släpps. Om de är magra får de hjälp att äta upp sig innan de släpps fria.

Under de närmaste dagarna kommer sannolikt ett stort antal unga lunnefåglar som hamnat vilse tas in för att bli undersökta. Den här gången tas ungarna emot i Sea Life Trusts lokaler. Det uppger
Þekkingarsetur Vestmannaeyja i ett pressmeddelande. Sea Life Trust skriver på Facebook att den första ungen lämnades in i söndags.

Här kan du läsa mer om återväxten för lunnefågeln.