fredag 16 augusti 2019

Vesturverk väntar - och konfrontationen vid Seljanes dröjer

Vägarbetena vid Seljanes skjuts på framtiden. I stället fortsätter Vesturverk förberedelserna för vattenkraftverket vid Hvalá i Ófeigsfjörður. Flera av markägarna i Seljanes motsätter sig planerna och vill stoppa bygget. De hävdar dessutom att Vesturverk inte har rätt att bredda vägen. Beskedet från bolaget innebär att en öppen konfrontation med markägarna dröjer.

Efter att ha börjat bredda vägen vid Eyri i Ingólfsfjörður har vägarbetarna nu snart kommit fram till Seljanes. Här motsätter sig en flera av markägarna att Vesturverk breddar vägen. De vill också stoppa det planerade vattenkraftverket vid Hvalá.

De senaste veckorna har markägare angripit såväl kommunen Árneshreppur - som gett tillstånd till arbetena - som Vesturverk - som breddar och förbättrar vägen fram till Hvalá. Vid fastighetsgränsen har det satts upp en skylt som säger att alla arbeten som genomförs utan markägarnas tillstånd är otillåtna. De har också hotat Vesturverk med att ringa polisen.

Även Vesturverk har hotat med polisen. Bolaget anser sig ha alla nödvändiga tillstånd för vägarbetena. Birna Lárusdóttir, informationsansvarig vid Vesturverk, säger till Vísir att bolaget inte kommer att acceptera att markägare försöker förhindra arbetet:
"Om någon försöker stoppa vägarbetena så kommer vi att stänga av maskinerna och kalla på polis om det behövs. Vi tänker inte ge oss in i några konflikter."
Nu väljer Vesturverk ändå att skjuta upp vägarbetena vid Seljanes. I ett pressmeddelande skriver bolaget att de i stället fortsätter fram till Ófeigsfjörður. Där kommer de att arbeta under de närmaste dagarna. Utöver att bredda och förbättra vägen kommer de även att förbereda för en bro över Hvalá. Bland annat ska ett fundament för bron gjutas.

Samtidigt uppger Vesturverk att de har rätten på sin sida. Bolaget har tagit över ansvaret för underhållet från Vegagerðin. Alla arbeten som utförs sker inom ramarna för de tillstånd som utfärdats.

De markägare som motsätter sig kraftverket anser i stället att Vegagerðin aldrig fått ta över vägen. Därför har myndigheten inte heller lov att överlåta underhållet till Vesturverk. Dessutom hävdar de att kommunens detaljplan är olaglig.

Guðmundur Arngrímsson, talesperson för kraftverksmotståndarna på Seljanes, säger i Fréttablaðið att de har vägen under övervakning så att inte Vesturverk kan påbörja jobbet utan att någon upptäcker det:
"Om entreprenören HS Orka och Vesturverk, som är tillståndsinnehavare, tänker sig ge sig in på Seljanes mark så kommer vi att förhindra det på ena eller andra sättet."
Vesturverks beslut betyder att arbetena vid Seljanes försenas någon vecka. Inom den närmaste tiden kommer dessutom den första dispyten om det planerade kraftverket avgöras vid Héraðsdómur Reykjavíkur. En majoritet av ägarna av Drangavík - en av de fastigheter som berörs av bygget - vill att tillståndet ska ogiltigförklaras.

Ägarna av Drangavík hävdar att de efter undersökningar förstått att deras egen fastighet är mycket större. Den skulle bland annat sträcka sig över delar av det område som Vesturverk tänker använda för kraftverket. Därför vill de att domstolen återkallar tillståndet.

Héraðsdómur Reykjavíkur har gått med på att expressbehandla tvisten. Än så länge är det oklart när avgörandet kommer. Och oavsett vilken sida som vinner den första striden återstår sannolikt åtskilliga turer med överklaganden innan det finns ett definitivt beslut i frågan.

Här kan du läsa mer om turerna kring det planerade kraftverket vid Hvalá.