fredag 13 september 2019

Bebyggelsen på Flatey får särskilt skydd

Samhället och området runt kyrkan på Flatey får ett särskilt skydd som syftar till att värna historisk bebyggelse. Beslutet från kultur- och utbildningsminister Lilja Alfreðsdóttir innebär ett statligt ansvar för underhåll och bevarande av bebyggelsen av kulturhistoriska skäl. Samtidigt överlämnas formellt det lilla biblioteket på ön till Þjóðminjasafn Íslands.

På vintrarna är det som mest tre familjer som bor på Flatey. Och det är bara sex personer som är folkbokförda på Flatey. Men under somrarna blomstrar livet på den lilla ön i Breiðafjörður. Under högsäsongen kan det vara ett par hundra personer som vistas på ön.

Flatey är den sista ön i Breiðafjörður med bofasta invånare. När många av öarna i fjorden var bebodda var det Flatey som utgjorde skärgårdsbygdens nav. Här fanns kyrka, fiskfabrik, butik och bibliotek.

Trots att majoriteten av husen på ön står övergivna under större delen av året är de flesta i mycket gott skick. Öbor såväl som sommargäster lägger ned mycket tid på underhåll. Det har bidragit till Flateys popularitet bland besökare. Många reser till ön just för att uppleva den speciella bebyggelsen som kännetecknas av färgglada trähus.

Nu är det just denna bebyggelse som får ett särskilt skydd. Kultur- och utbildningsminister Lilja Alfreðsdóttir ställer sig bakom en ansökan från kommunen Reykhólahreppur om skyddsstatus. I det område som ska värnas ingår byggnaderna i det lilla samhället och kyrkan samt närliggande myrar och stränder.

Beslutet innebär enligt ett pressmeddelande ett statligt ansvar för att bebyggelsens kulturhistoriska värden bevaras. Det innefattar dessutom att de starka kopplingen mellan byggnadskonst, landskap och natur ska värnas.

Lilja Alfreðsdóttir undertecknade beslutet i samband med ett besök på Flatey. Vid samma tillfälle överlämnades formellt ansvaret för biblioteket på ön till Þjóðminjasafn Íslands. Totalt äger nu nationalmuseet 39 byggnader över hela landet, rapporterar Reykhólavefurinn.

Biblioteket på Flatey har en mycket speciell historia. Det är Islands minsta och äldsta bibliotek. Det mäter 4,75 meter på längden och 3,43 meter på bredden. Där finns ingen personal och det står öppet dygnet runt året om. Den som vill låna en bok skriver in lånet i ett häfte och ser själv till så att boken återlämnas.

Det ursprungliga biblioteket byggdes redan 1864. Det bidrog starkt till att göra Flatey till ett centrum för bildning i regionen. Här förvarades länge också värdefulla handskrifter. De flyttades under 1900-talet i omgångar till Landsbókasafn Íslands.

Biblioteket flyttades 1955 till Bjarg, ett hus inne i själva samhället på ön. Samtidigt fick biblioteksbyggnaden stå och förfalla. Det dröjde dock inte många år innan öbor och andra med anknytning till Flatey började prata om att renovera biblioteket. Arbetet påbörjades 1979. Det fick en rejäl skjuts 1986 när stiftelsen Minjavernd hyrde huset i 30 år mot att bekosta underhåll och renovering.

Arbetet präglades av vad som föreföll vara slumpmässiga lyckträffar. Huset var i ganska gott skick invändigt men fasaden krävde mycket arbete. Medan renoveringen pågick hittades lämningar av de ursprungliga fönstren och dörren - som användes som brunnslock. Nya fönster och en dörr kunde därför skapas med originalen som förebild.

Att det nu är Þjóðminjasafn Íslands som ansvarar för biblioteket innebär ett starkt skydd för huset. Byggnader som förvaltas av museet får inte ändras utan särskilt tillstånd.

Här kan du läsa mer om Flatey.